Autor: Anna Ciupa

mgr; pedagog resocjalizacji, psycholog motywacji, psychodietetyk; absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie; studentka psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP; autorka publikacji z zakresu psychodietetyki i profilaktyki uzależnień; zajmuje się świadomym i zdrowym podejściem do odżywiania, psychologią odchudzania i jedzenia oraz motywacją do zmiany nawyków żywieniowych.

(psychodietetykaimotywacja@gmail.com, fb.me/psychodietetykaimotywacja).

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Psychologiczne determinanty motywacji do zmiany nawyków żywieniowych

Według teorii Maslowa istnieją dwie grupy potrzeb kierowanych różnymi motywami oraz stylami działania. Potrzeby podstawowe, związane z tzw. motywacją typu D (deficiency, czyli niedoboru, braku), popychają i zmuszają jednostkę do aktywności ukierunkowanej na realizację celu, skłaniają do działań będących po coś, w celu zaspokojenia odczuwalnego braku, np. działanie w celu zdobycia pożywienia [1, 2].

Czytaj więcej