Jaki wpływ na obraz ciała ma dysregulacja emocjonalna oraz sposób odżywiania się?

Psychodietetyka

Centralnym czynnikiem powstania i utrzymywania się nadmiernej masy ciała, oprócz komponentu emocjonalnego i procesu odżywiania się, jest obraz ciała powstały w umyśle człowieka. O obrazie ciała mówimy wówczas, gdy zostanie on zestawiony ze sposobem postrzegania oraz dokładnością dokonanej oceny masy i sylwetki ciała. Ustosunkowując się do ciała, możemy uwzględnić trzy jego komponenty:

 • percepcyjny/poznawczy (dotyczący ocen, myśli i przekonań związanych z ciałem, czyli tego, w jaki sposób postrzegamy ciało, np. „Moje ciało jest za grube”),
 • afektywny/emocjonalny (dotyczący emocji i uczuć doświadczanych w stosunku do własnego ciała, czyli tego, jak czujemy się w swoim ciele, np. poczucie winy i niezadowolenia z ciała),
 • behawioralny (dotyczący zachowań podejmowanych w stosunku do ciała, czyli tego, w jaki sposób traktujemy własne ciało, np. stosowanie restrykcyjnej diety, nadmiernej aktywności fizycznej, stosowanie środków przeczyszczających) [1].

Na proces kształtowania się obrazu ciała ma wpływ wzajemne oddziaływanie czynników kulturowych i indywidualnych. Natomiast za kluczowe źródła wpływu na obraz ciała uznaje się media, grupę rówieśniczą oraz rodziców. Elementy te:

POLECAMY

 • biorą udział w tworzeniu się stereotypów (związanych z masą ciała) oraz ideałów piękna,
 • określają typ zachowania, jakie powinna podejmować osoba w celu kontrolowania bądź zmiany swojego ciała,
 • determinują umiejscowienie wyglądu w hierarchii wartości,
 • wyznaczają kierunek postrzegania i oceny własnej sylwetki [2].

Na rysunku 1 został przedstawiony proces kształtowania się obrazu ciała.
 

Rysunek 1. Proces kształtowania się obrazu ciała [3]


K...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
 • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
 • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
 • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI