Autor: Sławomira Drzymała-Czyż

dr hab. n. med., doktor nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka i dietetyka, od 2008 r. jest pracownikiem Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, naukowo interesuje się głównie problematyką metabolizmu tłuszczów, na co dzień zajmuje się pacjentami z chorobami metabolicznymi (mukowiscydoza, fenyloketonuria) oraz niedożywieniem, współpracuje ze stowarzyszeniami osób chorych 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie