Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diagnoza lekarska i dietetyczna

28 kwietnia 2021

NR 2 (Kwiecień 2021)

Diagnoza lekarska raka piersi

0 1000

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet, a zachorowalność rośnie w związku z narażeniem na cywilizacyjne czynniki etiologiczne. Rak piersi stanowi heterogenną grupę chorób, wymagającą zindywidualizowanego, wielodyscyplinarnego leczenia. Optymalne wyniki uzyskują pacjentki poddane diagnostyce i terapii w ośrodkach specjalizujących się w leczeniu nowotworów piersi (breast cancer units – BCU). Wykrycie choroby we wczesnym okresie rozwoju, przed pojawieniem się przerzutów, jest kluczowe dla uzyskania trwałego wyleczenia, dlatego wprowadzono program profilaktycznych badań skriningowych, opartych na mammografii. Standardem postępowania we wczesnym raku piersi jest leczenie oszczędzające i deeskalacja chirurgii w obrębie dołu pachowego, a w przypadku konieczności wykonania mastektomii – zabiegi z jednoczesną rekonstrukcją piersi.

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce, według danych Krajowego Rejestru Nowotworów z 2018 r., rak piersi stanowił 22,5% ogółu zachorowań na nowotwory złośliwe i dotknął 18 869 kobiet, tzn. występował prawie 2,5-krotnie częściej niż kolejny co do częstości rak płuc. Rak piersi stanowił również przyczynę 15% zgonów związanych z chorobami onkologicznymi. Większą liczbę zgonów wywołał jedynie wspomniany rak płuca (17%) [1].
Trendy w zakresie epidemiologii raka piersi są niekorzystne. W ciągu ostatnich 50 lat następuje w naszym kraju stały wzrost zachorowalności [1]. Takie zmiany są jednak nieuniknione. Można je tłumaczyć przemianami społeczno-ekonomicznymi, jak również demograficznymi, zachodzącymi w Polsce na przestrzeni ostatnich dekad, ponieważ rak piersi jest częstszy w krajach rozwiniętych, o wysokim współczynniku Human Development Index (HDI). Najwyższe wskaźniki zachorowalności notuje się w Europie Zachodniej, Skandynawii, Ameryce Północnej i Australii [2]. Wśród najistotniejszych cywilizacyjnych czynników etiologicznych wymienia się zmiany modelu prokreacyjnego, nieodpowiednią dietę, otyłość i brak aktywności fizycznej, które są odpowiedzialne za 80–90% przypadków. Pozostała część nowotworów piersi jest uwarunkowana genetycznie [3, 4].
O ile wzrost zachorowań odzwierciedla tendencje światowe, o tyle umieralność na raka piersi pozostaje w Polsce wyższa niż w krajach zachodnich. Od lat 90. ubiegłego wieku do 2010...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy