Probiotyki w insulinooporności

Suplementy

Otyłość i choroby metaboliczne wchodzące w skład tzw. zespołu metabolicznego, w tym insulinooporność, to jedne z najczęstszych problemów, z którymi pacjenci zgłaszają się do dietetyka. Insulinooporność to zaburzenie polegające na spadku wrażliwości receptorów insulinowych zlokalizowanych na komórkach efektorowych (miocytach, adipocytach, hepatocytach) na insulinę, pomimo prawidłowego lub podwyższonego jej poziomu we krwi. W efekcie organizm wytwarza jej coraz więcej, co upośledza pobieranie i wykorzystanie glukozy przez mięśnie, napędza uwalnianie kwasów tłuszczowych do krwi i ich odkładanie w wątrobie oraz stymuluje apetyt, sprzyjając tyciu [1].

Ostatecznie insulinooporność prowadzi do poważnych dla zdrowia powikłań, w tym do cukrzycy typu 2, stłuszczenia wątroby oraz chorób sercowo-naczyniowych [2]. Wśród czynników predysponujących do rozwoju insulinooporności wymienić należy nieprawidłowy styl życia (zachodni model żywienia, brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia i pracy, nikotynizm, stres), czynniki genetyczne (wywiad rodzinny, mutacja genu receptora insuliny), inne choroby (np. endokrynopatie) czy przyjmowane leki [3]. Rosnąca liczba danych naukowych potwierdza również ścisłą zależność pomiędzy zaburzeniami składu i aktywności mikrobioty jelitowej oraz nieprawidłową budową bariery jelitowej a rozwojem insulinooporności i powiązanych z nią zaburzeń kardiometabolicznych [4].

POLECAMY

Zaburzenia składu i aktywności mikrobioty jelitowej oraz zaburzenia bariery jelitowej a insulinooporność

Mikrobiota jelitowa człowieka to złożony, niezwykle bogaty ekosystem drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy i eukariota) bytujących w przewodzie pokarmowym [5]. Ludzką mikrobiotę stanowi pięć dominujących gatunków: Firmicutes, Bacterioidetes, Proteobacteria, Actinobacteria i Verrumicrobia [6], ale szczegółowy skład i stosunek pomiędzy nimi jest unikatowy dla każdego człowieka. Mikrobiota jelitowa pełni szereg funkcji, m.in. reguluje przemiany energetyczne, metabolizm glukozy, lipidów i kwasów żółciowych, uczestniczy w syntezie witaminy B i K, rozkładzie leków, toksyn i kancerogenów oraz prawidłowym funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego.

Ponadto „zdrowa” mikrobiota gwarantuje utrzymanie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI