Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diety

5 lipca 2022

NR 3 (Czerwiec 2022)

Dieta Weight Watchers

0 111

Dieta Weight Watchers (WW), czyli dieta Strażników Wagi znajduje się obecnie na piątym miejscu raportu najlepszych diet 2022 r. (ang. Best Diets Overall 2022), opublikowanego przez US News & World Report, pomiędzy dietą MIND a dietą wegetariańską [1]. Dieta punktowa, bo tak inaczej określa się dietę WW, to model żywienia polegający na wprowadzeniu deficytu kalorycznego określanego indywidualnie na podstawie czterech informacji: płci, wieku, masy ciała i wzrostu, w celu redukcji masy ciała. Te parametry determinują indywidualnie dopasowany system punktowy, określający dzienną sumę punktów do spożycia. 

System smart points

Każda porcja produktu czy napoju ma przypisaną określoną liczbę punktów, wyznaczaną w zależności od wartości odżywczej, tj. energii, a także zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów. Im wyższa kaloryczność oraz zawartość tłuszczu, cukrów i soli w danym produkcie, tym większa przypisana mu wartość punktowa. Z kolei wysoka zawartość białka czy błonnika pokarmowego wpływa na niższą punktację [2]. Przekroczenie liczby punktów przypisanych do produktów spożytych w ciągu dnia wskazuje na nadwyżkę kaloryczną i/lub niewystarczającą aktywność fizyczną.

POLECAMY

Jak to działa?

Koncepcja diety Strażników Wagi opiera się na wykorzystaniu aplikacji mobilnej, w której należy uzupełniać informacje o wszystkich spożytych produktach i aktywności fizycznej. Sama aplikacja zawiera bazę kilkuset tysięcy produktów, uwzględnia zdrowe plany żywieniowe, daje możliwość śledzenia spożytych posiłków, płynów, podejmowanej aktywności fizycznej oraz zmian masy ciała. Oferuje również skaner kodów kreskowych produktów, plany treningowe, opcję całodobowego czatu z trenerem czy cotygodniowe raporty poczynionych postępów [2]. Co więcej, istnieje również możliwość wygenerowania gotowego planu żywieniowego z przykładowymi posiłkami, dopasowanego do indywidualnie wyznaczonej liczby punktów.
Dieta WW nie wymaga liczenia kalorii ani nie nakłada ograniczeń związanych z wykluczeniem danych grup produktów, zachęca jednak do spożywania produktów o wysokiej wartości odżywczej, jak owoce i warzywa, chude mięso, nabiał czy produkty pełnoziarniste. Dodatkową motywacją do kompleksowej zmiany stylu życia jest fakt, że podejmowanie aktywności fizycznej zwiększa pulę punktów, zachęcając do spożycia dodatkowego zdrowego posiłku [2].
Kolejnym istotnym elementem koncepcji Weight Watchers są cotygodniowe spotkania walidacyjne – online lub stacjonarnie, podczas których uczestnicy mogą zweryfikować swoje postępy oraz porównać je z innymi uczestnikami programu.

Dieta WW a redukcja masy ciała

Zgodnie z ogólnym założeniem diety Strażników Wagi deficyt kaloryczny uwzględniony w indywidualnie określonej liczbie punktów pozwala na redukcję 0,5–1,0 kg tygodniowo, co stanowi optymalne tempo redukcji masy ciała według m.in. Polskiego Towarzystwa Dietetyki [3]. Takie tempo uznaje się za najbardziej efektywne w kontekście długoterminowego utrzymywania efektów diety oraz zapobiegania wystąpienia efektu jo-jo.
Skuteczność diety WW w redukcji masy ciała jednoznacznie potwierdzają wyniki przeprowadzonych dotychczas badań. W czasopiśmie „Lancet” w 2017 r. opublikowano badanie obejmujące ponad 1200 osób z BMI równym lub wyższym 28 kg/m2, będących pacjentami brytyjskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Wykazało ono, że stosowanie 12-tygodniowego programu behawioralnego z użyciem aplikacji WW pozwoliło na skuteczniejszą redukcję masy ciała w porównaniu z grupą kontrolną, w której pacjenci otrzymywali jedynie krótkie porady i materiały samopomocy (-4,75 kg vs -3,26 kg). 
Jednocześnie zastosowanie 52-tygodniowego programu behawioralnego spowodowało większą utratę masy ciała niż 12-tygodniowego (skorygowana różnica: -2,14 kg, -3,05 do -1,22; p < 0,0001). Dodatkowo uczestnicy 52-tygodniowego programu wykazywali mniejszy obwód talii, niższą zawartość tkanki tłuszczowej, niższe stężenia glukozy na czczo i HbA1c niż uczestnicy 12-tygodniowego programu oraz krótkiej interwencji [4].
Również randomizowane badania Johnston i wsp. wykazały, że stosowanie diety Weight Watchers sprzyja skutecznej redukcji masy ciała. Uczestników tego badania przydzielono do dwóch grup – samopomocy oraz WW. Drugiej grupie zapewniono trzy sposoby dostępu do leczenia: cotygodniowe spotkania, aplikację mobilną oraz narzędzia internetowe. Okazało się, że pacjenci stosujący WW znacząco obniżyli swoją masę ciała po 6 miesiącach badania (4,6 kg vs 0,6 kg w grupie samopomocy) i wykazywali odpowiednio 8,0 i 8,8 razy większe prawdopodobieństwo osiągnięcia 5% i 10% redukcji masy ciała w porównaniu z osobami w grupie samopomocy [5].
Wnioski płynące z badania opublikowanego w British Medical Journal dodatkowo podkreślają, że stosowanie komercyjnie dostępnych usług kontroli masy ciała, w tym aplikacji WW, może być zarówno bardziej skuteczne, jak i tańsze w porównaniu z usługami podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonymi przez specjalnie przeszkolony personel. W tym badaniu użytkownicy Weight Watchers osiągnęli największą utratę masy ciała – 4,43 kg po 12 tygodniach stosowania aplikacji, również po roku utrzymywali oni znacznie wyższy poziom redukcji masy ciała w porównaniu z programami podstawowej opieki zdrowotnej 
(od 1,3 kg do 3,4 kg) [6]. 
Badania australijskie również pochyliły się nad oceną opłacalności stosowania programu Strażników Wagi w porównaniu z kosztami związanymi ze standardową opieką australijskich dorosłych z nadwagą i otyłością. Do oceny przyszłych kosztów terapii zastosowano w tym badaniu model mikrosymulacyjny, uwzględniając przy tym liczbę przypadków otyłości w 2025 r., a także poziom wskaźnika BMI oraz jakości życia w latach 2015–2022. Podjęcie interwencji WW potencjalnie umożliwiłoby uniknięcie 60 445 przypadków otyłości w 2025 r., co umożliwiłoby oszczędność w systemie opieki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy