Choroba Alzheimera a dieta

Suplementy

Choroba Alzheimera jest postępującą, nieodwracalną chorobą neurozwyrodnieniową z nieustalonym mechanizmem patofizjologicznym i brakiem leczenia. Diagnostyka opiera się na testach oceniających zdolności kognitywne oraz na badaniach obrazowych i badaniach markerów w płynie mózgowo-rdzeniowym i w surowicy krwi. Dieta może mieć korzystny wpływ na organizm człowieka. Dobre wzorce żywieniowe zapobiegają neurodegeneracji, obniżając stres oksydacyjny i stany zapalne. Polecane są: dieta śródziemnomorska, dieta DASH i MIND.

Rozwój cywilizacji jest największym dobrem, jakie nas spotkało, ale jednocześnie naszym największym przekleństwem. Coraz częściej Światowa Organizacja Zdrowia kwalifikuje kolejne jednostki chorobowe jako niezakaźne epidemie lub epidemie XXI w. Na to miano zasłużyły także choroby otępienne, takie jak choroba Alzheimera czy Parkinsona lub otępienie starcze. Największym wyzwaniem dla całego świata stała się obecnie choroba Alzheimera. Jest ona wieloczynnikowa, z nieustalonym w dalszym ciągu mechanizmem patofizjologicznym i brakiem leczenia celowanego. Obecnie szacuje się, że na całym świecie na chorobę otępienną cierpi 47 mln ludzi, a do 2050 r. liczba ta przekroczy 130 mln. Przy czym warto zauważyć, że główną postacią otępienia jest choroba Alzheimera, stanowiąca 60–80% przypadków. Według danych Institute for Health Metrics and Evaluation, w 2019 r. w Polsce na chorobę Alzheimera lub choroby pokrewne chorowało 585 tys. osób, a wartość refundacji leczenia choroby Alzheimera i chorób pokrewnych wyniosła 320 mln zł. Zatem choroba Alzheimera to nie tylko problem społeczny, ale także ekonomiczny [1]. 

Choroba Alzheimera jest postępującą, nieodwracalną chorobą neurozwyrodnieniową prowadzącą do śmierci części neuronów oraz całkowitej utraty pamięci i kontroli. W zasadzie nie ma jednej definicji choroby, tak jak nie ma jednego czynnika odpowiedzialnego za jej powstanie i rozwój. Postuluje się udział co najmniej kilku czynników, w tym obecność płytek beta-amyloidowych, fosforyzowanego białka tau, tzw. splątków neurofibrylarnych, stresu oksydacyjnego oraz stanu zapalnego ośrodkowego układu nerwowego [2]. Ważną rolę odgrywają także czynniki genetyczne; rodzinne występowanie choroby stwierdza się w 10–20% przypadków. Czynnikami genetycznymi odpowiedzialnymi za powstawanie choroby Alzheimera są mutacje genów białka prekursora amyloidu (beta-APP), preseniliny 1 (PSEN-1), preseniliny 2 (PSEN-2), natomiast jedynym udokumentowanym genetycznym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby jest polimorfizm genu apolipoproteiny E (ApoE) [3]. 

POLECAMY

Wynikiem zmian wspomnianych wyżej są objawy kliniczne, które jednak należy traktować bardzo indywidualnie. Do pierwszych symptomatycznych oznak choroby Alzheimera należy zaliczyć trudności w przypominaniu sobie zdarzeń n...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI