Kontrola Jakości Suplementów w interesie Konsumentów i Przedsiębiorców

Suplementy

Federacja Suplementów oraz Federacja Konsumentów zainicjowały grupę ekspercką ds. jakości suplementów diety.

Wśród członków grupy roboczej znaleźli się wybitni eksperci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytutu Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Narodowego Instytutu Leków, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciele samorządu aptekarzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

POLECAMY

Celem wspólnej inicjatywy wytwórców suplementów diety oraz stowarzyszenia konsumentów jest wypracowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań porządkujących rynek produktów oraz stawiających nacisk na jakość suplementów diety.

Podczas pierwszego spotkania – jakie miało miejsce we wtorek 21 lutego - zaproszeni do grupy roboczej eksperci, przedstawiciele Federacji Suplementów oraz Federacji Konsumentów jednogłośnie stwierdzili, że niezbędne jest uporządkowanie rynku i pomoc urzędom w podjęciu działań kontrolnych rynku suplementów w celu wyeliminowania zafałszowanych suplementów.

Eksperci zdecydowali o wprowadzeniu kategoryzacji suplementów diety.

Taka kategoryzacja jest niezwykle cenna, ponieważ w przejrzysty sposób porządkuje rynek i łatwiej jest opracować metodę kontrolną – podsumowuje prof. Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zdaniem ekspertów właściwy podział obejmować powinien trzy kluczowe grupy – suplementy syntetyczne, ziołowe oraz żywe obejmujące m.in. probiotyki.

Grupa robocza opracuje „Przewodnik ds. jakości” z uwzględnieniem specyfiki wymienionych trzech kategorii. Każda z kategorii będzie odrębnie opracowana w dokumencie. Docelowo przewodnik ten będzie opracowaniem ułatwiającymi organom państwa kontrolę jakości, a każda z jego części będzie istotnym elementem ułatwiającym firmom przygotowywanie dokumentów kontrolnych oraz wzorców do kontroli jakości.

 Federacja Suplementów podkreśla, że zarówno firmom członkowskim, jak również właścicielom aptek, zależy by produkt trafiający do konsumenta był nie tylko zgodny z zadeklarowanym opisem, ale przede wszystkim cechował się najwyższą jakością.

„Naszym zdaniem tylko wspólne działanie z udziałem autorytetów o dorobku naukowym, zapewni opracowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań, na czym zależy wszystkim uczestnikom rynku, w tym również organom państwa”- przekonuje Anna Mossakowska-Ziemniak, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związku Pracodawców.

Do prac w grupie zaproszenie przyjęli:

dr. farm. Agnieszka Białek – adiunkt Zakładu  Bromatologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Farmaceutycznego WUM, kształcącą studentów farmacji oraz dietetyki.

2.         prof. dr hab. Iwona Wawer - Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny

3.         dr Katarzyna Paradowska - Adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego

4.         prof. Jacek Łukaszkiewicz - Kierownik zakładu biochemii i chemii klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

5.         dr Łukasz Kutrzeba - dyrektor rozwoju i dyrektor Instytutu Jakości Jagiellońskie Centrum Innowacji

6.         mgr Barbara Jękot - członek Zarządu Naczelnej Izby Aptekarskiej, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

7.         Prof. n. farm. dr hab. n. med. Stefan Tyski -kierownik zakładu mikrobiologii farmaceutycznej WUM

8.         dr n. med. Igor Łoniewski - lekarz, wieloletni pracownik naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka,

9. Irena Rej – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska

10. Ewelina Pacyga - Niedziela – Dyrektor ds. Rozwoju, Regulacji  i Kontroli Jakości Novascon

11. Krzysztof Nowak – Prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego

12. dr Paulina Skowrońska – dyrektor Izby Gospodarczej Polfarmed

13. prof. Alicja Nocul-Palczewska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

14. mgr Marek Malinowski - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030”

 

W pracach wzięli udział również reprezentanci IJHAR-S:

Beata Bakalarska - Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego

Dorota Balińska-Hajduk - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI