Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) oczyma lekarza i psychologa

Diagnoza lekarska i dietetyczna

Zaburzenia odżywiania (anorexia nervosa; AN i/lub bulimia-BL) są chorobami charakterystycznymi dla okresu dorastania. Okres ten (adolescencja) cechuje się występowaniem zmian we wszystkich przestrzeniach naszej aktywności. Zgodnie z teorią holizmu dotyczy to przestrzeni: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. W zakresie przestrzeni fizycznej, tj. ciała – podstawowego obiektu zainteresowania medyka – zachodzą m.in. zmiany w układzie endokrynnym, następuje „skok pokwitaniowy”, pojawiają się zmiany w obrębie drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych. Młodzi ludzie kształtują nawyki zdrowego stylu życia. W przestrzeni psychicznej obserwujemy zmiany w obrębie emocji, intelektu, rozwija się myślenie abstrakcyjne, kształtuje się tożsamość. Jest to czas zadawania sobie pytań: „Kim jestem?”, „Jaki jestem?”. W przestrzeni społecznej to zmiana ilości i jakości relacji koleżeńskich, to czas nabywania umiejętności społecznych, uczenia się ról społecznych i kontaktów z drugim człowiekiem. W rozwoju psychospołecznym okres dorastania to okres, w którym najważniejsze stają się relacje z rówieśnikami. W przestrzeni duchowej utrwalają się normy etyczno-moralne, kształtują się postawy odpowiedzialności i poczucie sensu życia.

Etiologia zaburzeń

Nadal funkcjonuje wiele teorii opisujących mechanizmy powstawania jadłowstrętu psychicznego i/lub bulimii. Etiologii problemu poszukuje się w czynnikach biologicznych, czynnikach psychologicznych, społecznych i kulturowych. Brak jednoznacznie przekonujących argumentów nie pozwala na wskazanie jednej grupy czynników odpowiedzialnych za powstawanie tej postaci zaburzenia odżywiania. 

W praktyce posługujemy się trzema kategoriami czynników, które wpływają na powstanie i przebieg jadłowstrętu psychicznego i/lub bulimii i wskazujemy na: czynniki predysponujące, czynniki wyzwalające i czynniki podtrzymujące. Takie ujęcie pozwala na analizę i ocenę wielu czynników: 

POLECAMY

  • tych, które tworzą „bazę” do ujawnienia się skłonności do wystąpienia zaburzeń, 
  • tych, które w be...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI