Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten

Układ trawienny i probiotykoterapia

Definicja/patomechanizm

Gluten to białko występujące w zbożach takich jak pszenica (i jej odmiany), żyto i jęczmień. Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten (ang. non-coeliac gluten sensitivity, NCGS) to zaburzenie związane z nietolerancją glutenu (ang. gluten related disorders, GRDs). NCGS stwierdza się u pacjentów z objawami jelitowymi i/lub pozajelitowymi indukowanymi spożyciem glutenu, u których wykluczono celiakię i alergię na pszenicę [1, 2]. 

W celu leczenia NCGS stosuje się dietę bezglutenową (ang. gluten free diet, GFD) – omówienie w dalszej części niniejszego artykułu. 

POLECAMY

W środowisku medycznym ten rodzaj nietolerancji glutenu wzbudza kontrowersje. Dlaczego? Ze względu na medialną nagonkę na gluten do specjalistów zgłasza się wielu pacjentów z tzw. samodiagnozą, u których opisywane dolegliwości rzekomo związane ze spożyciem glutenu to często efekt nocebo (objawy chorobowe wywołane negatywnym nastawieniem do glutenu). Poza tym NCGS w świecie nauki nie jest jeszcze dobrze poznanym problemem zdrowotnym i wciąż przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. 

Jak dotąd nie poznano patomechanizmu NCGS. Wiadomo jednak, że patogeneza tego zaburzenia ma inne podłoże niż celiakia (choroba autoimmunologiczna) i alergia na pszenicę (choroba alergiczna). Prawdopodobnie w rozwoju NCGS duże znaczenie ma odporność wrodzona [3]. W dostępnych publikacjach naukowych sugeruje się także, że w patogenezie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI