Kompleksowe podejście etiopatogenetyczno-terapeutyczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Układ trawienny i probiotykoterapia

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ), w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, charakteryzują się przewlekłym przebiegiem, często prowadzą do hospitalizacji, niekiedy wymagają operacji. NChZJ przebiegają w różnego typu rzutach (zaostrzenie lub remisja) niezależnie od stosowania określonego postępowania farmakologicznego uzupełnianego leczeniem dietetycznym, które ma łagodzić uwalnianie czynników prozapalnych, a zwiększać uwalnianie czynników antyzapalnych. Dlatego tak ważne jest leczenie kompleksowe z uwzględnieniem indywidualnie dobranego leczenia uzupełniającego (np. leki osłonowe typu kwas krzemowy koloidalny) oraz żywieniowego.

Choroby o podłożu immunologicznym dotykają do 10% populacji zachodniej. Wśród nich są nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ, ang. IBD) obejmujące m.in. chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC) oraz mikroskopowe zapalenie jelit, które są złożonymi, przewlekłymi chorobami układu pokarmowego o podłożu immunologicznym. Charakteryzują się przewlekłym przebiegiem, często prowadzą do hospitalizacji, niekiedy wymagają operacji. 
Są źródłem znacznej chorobowości i pogorszenia jakości życia związanej z funkcjonowaniem osób dotkniętych chorobą. Dzięki postępom w technologii sekwencjonowania zidentyfikowano ponad 200 różnych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) przyczyniających się do podwyższonego lub zmniejszonego ryzyka IBD, z których wiele jest wspólnych dla ChLC i UC. W publikacjach naukowych sugeruje się, że większe ogólne obciążenie allelami ryzyka genetycznego może sprzyjać wcześniejszemu wystąpieniu choroby w ChLC i pozwala przewidywać podfenotypy choroby, zwłaszcza z zajęciem jelita krętego. Zidentyfikowano również kilka czynników środowiskowych, które wpływają zarówno na ryzyko rozwoju choroby, jak i na dalszy jej przebieg. Mimo to przewidywanie naturalnego przebiegu choroby i wystąpienia powikłań pozostaje nadal wyzwaniem dla gastroenterologów i chirurgów.
Powszechnie wiadomo, że u osób z jedną chorobą o podłożu immunologicznym istnieje zwiększone ryzyko rozwoju innych chorób o podłożu immunologicznym. W badaniu prospektywnym cytowanym w pracy Convaya G. i wsp. [1] 17% pacjentów z IBD w porównaniu z 10% pacjentów bez tej choroby miało co najmniej jedną towarzyszącą chorobę o podłożu immunologicznym. Takie nakładanie się może być spowodowane znanym skupieniem się loci podatności między różnymi chorobami o podłożu immunologicznym i wspólnymi szlakami patogennymi (takimi jak szlak IL-12/23 zarówno w przypadku ChLC, jak i łuszczycy). Nakładanie się może również wynikać z powszechnych środowiskowych czynników ryzyka, takich jak palenie, o którym wiadomo, że moduluj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI