Dysbioza w chorobach neurodegeneracyjnych

Układ trawienny i probiotykoterapia

Mikrobiota jelitowa to zbiór drobnoustrojów bytujących w przewodzie pokarmowym, a głównie w jelicie grubym. W skład mikrobioty jelitowej wchodzą zarówno bakterie, grzyby, archeony, wirusy, jak i inne eukariota bytujące w jelicie [1]. Mikrobiota kolonizuje całe ciało gospodarza, m.in. skórę, drogi oddechowe, układ moczowo-płciowy, ale najliczniej zasiedlone jest jelito grube. Szacuje się, że liczba obecnych tam drobnoustrojów przewyższa 1–1,5 razy liczbę komórek ludzkich [2]. Drobnoustroje jelitowe odpowiadają za wiele aspektów zdrowia człowieka. Do głównych funkcji zalicza się: kształtowanie odporności organizmu, ochronę przed patogenami, a także oddziaływanie na metabolizm gospodarza (np. poprzez produkcję witamin B i K oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych) [2, 3]. Oprócz tego mikrobiota wpływa na budowę nabłonka jelitowego, kształtując końcowy odcinek przewodu pokarmowego [3]. Bakterie jelitowe mogą również dwukierunkowo oddziaływać na układ nerwowy poprzez sieć połączeń nerwowych w jelicie. Prawidłowe funkcjonowanie zarówno samego ekosystemu jelitowego, jak i całego organizmu zależy w dużej mierze od stałości jakościowej i ilościowej grup drobnoustrojów [4].

Do głównych grup bakterii występujących w przewodzie pokarmowym zalicza się przede wszystkim Firmicutes i Bacteroidetes. Mniej liczne są Proteobacteria, Fuscobacteria i Actinobacteria. Kolonizacja przewodu pokarmowego rozpoczyna się od porodu, czyli od pierwszych chwil życia dziecka. Jednym z czynników wpływających na kształt mikrobioty jelitowej jest rodzaj porodu (siłami natury, cięciem cesarskim), a także rodzaj karmienia oraz czynniki genetyczne [5, 6]. Istotny jest fakt, że proporcje ilościowe i jakościowe poszczegól...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI