Dołącz do czytelników
Brak wyników

Psychodietetyka

29 sierpnia 2019

NR 4 (Sierpień 2019)

Czym jest aktywne słuchanie drugiej osoby

0 20

Według badań obecny problem w komunikacji z drugą osobą nie jest wynikiem braku umiejętnego dostarczania treści wychodzących, ale przede wszystkim wynika on z braku dobrze rozwiniętych kompetencji miękkich w zakresie ich odbierania, czyli słuchania ze zrozumieniem tego, co tak naprawdę chce nam rozmówca przekazać. 
W jakim kierunku warto rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne, aby sprawnie wydobyć potrzeby pacjentów i być dla nich jeszcze większym wsparciem podczas współpracy? 
Podstawą jest biegłe opanowanie sztuki zadawania pytań, trafna interpretacja otrzymanych odpowiedzi oraz umiejętne odniesienie się do słów pacjenta w taki sposób, aby troszczyć się o zrozumienie punktu widzenia, potrzeb i oczekiwań naszego rozmówcy. Pierwszym niezbędnym krokiem w tej niezwykle ważnej kompetencji jest m.in. doskonałe zrozumienie przedstawionych poniżej zasad aktywnego słuchania. 

Aktywne słuchanie

To nic innego jak skoncentrowanie się na pacjencie, bycie z rozmówcą tu i teraz, zaangażowanie i wykazywanie szczerej intencji w wysłuchanie drugiej osoby. Techniki wspomagające osiągnięcie tych celów to: parafrazowanie, precyzowanie, podsumowanie i zadawanie odpowiednich pytań. 

  • Parafrazowanie skupia się na tym, co mówi i czuje rozmówca. Dzięki tej technice okazujemy zaangażowanie w rozmowę, odzwierciedlamy ton oraz emocje pacjenta. Ta technika chroni nas również przed złym zrozumieniem intencji ze strony naszego rozmówcy. 

– Jeżeli dobrze zrozumiałam, to… 
– Z tego, co Pani mówi wynika, że…
– O ile Cię dobrze zrozumiałam…
– Innymi słowy…

  • Precyzowanie, czyli klaryfikacja, pozwala uściślić i uporządkować wypowiedź pacjenta. Dobrze zadane pytanie klaryfikujące jest pomocne w dostrzeżeniu przez pacjenta konstruktywnego rozwiązania oraz innego punktu widzenia, a także w lepszym zrozumieniu potrzeb pacjenta przez dietetyka.

– Wspomniała Pani, że zależy Pani na tym, aby dieta była prosta… Co Pani przez to rozumie? 
– Powiedziała Pani, że poprzednie diety „były porażką”. Czego w nich przede wszystkim brakowało? 
– Jakiego dietetyka uzna Pani za pomocnego?

  • Podsumowanie pozwala nam zamknąć etap rozmowy i zachować ład w jej przebiegu. Dobrze skonstruowane umożliwi dostrzeżenie postępów i wniosków, do jakich doszło się podczas rozmowy z pacjentem, i ruszenie dalej z omawianymi zaga...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy