Czy to na pewno depresja? O zaburzeniach nastroju jesienią

Is it depression? About mood disorders in autumn

Diagnoza lekarska i dietetyczna

Depresja należy do kategorii zaburzeń afektywnych (nastroju). Jej kluczowym objawem jest obniżenie nastroju, powodujące szereg zmian w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym i społecznym pacjenta. W kategorii zaburzeń afektywnych wyróżnia się kilka podtypów depresji, biorąc pod uwagę stopień ciężkości i nawracanie objawów. W okresie jesienno-zimowym obserwuje się częstsze zgłoszenia pogorszenia nastroju, jednak nie każdy stan spełnia kryteria diagnostyczne depresji.

Charakterystyka i rodzaje depresji

Depresja jest skrótowym terminem, powszechnie używanym do określenia zaburzeń, w przebiegu których kluczowymi objawami są: obniżenie nastroju, zwiększona męczliwość, utrata zainteresowań. W klasyfikacjach zaburzeń psychicznych wyróżnia się: epizod depresyjny (w podtypach: łagodny, umiarkowany, ciężki bez objawów psychotycznych oraz ciężki z objawami psychotycznymi), zaburzenie depresyjne nawracające (powtarzające się epizody depresyjne) oraz dystymię (przewlekłe, uporczywe obniżenie nastroju, utrzymujące się minimum dwa lata), zaburzenia mieszane depresyjno-lękowe (rys. 1). Ponadto obniżenie nastroju obserwowane jest także w epizodach depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) oraz cyklotymii (przewlekłe zaburzenie z utrzymującymi się stale wahaniami nastroju od łagodnej depresji do hipomanii) [1]. 

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 2013 r. w klasyfikacji DSM-5 do kategorii zaburzeń nastroju dodało również przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne (premenstrual dysphoric disorder – PMDD), w którym również występuje obniżenie nastroju, cyklicznie powtarzające się i związane ze zmianami hormonalnymi w przebiegu cyklu menstruacyjnego [2]. 

POLECAMY

Do zaburzeń depresyjnych dochodzi często u kobiet w połogu, a także w przebiegu niektórych chorób (neurologicznych, sercowo-naczyniowych) oraz w kon...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI