Catering w placówkach oświatowych

Ciąża i zdrowy rozwój dziecka

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym powinno być uznawane za podstawę profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Panuje ogólne przekonanie, że obowiązek dbania o liczbę, jakość i zbilansowanie posiłków spoczywa głównie na rodzicach. Tymczasem, niezależnie od nawyków, które dzieci wynoszą z domu, rola ta spoczywa także na systemie edukacji. W jakim stopniu udaje się ją wypełniać? I na co należy zwracać uwagę, podejmując temat cateringu w placówkach oświatowych? 

POLECAMY

Obowiązkowy ciepły posiłek – zmiana w prawie

W obliczu rosnącej liczby pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi kwestia odpowiedniej diety młodego pokolenia wydaje się kluczowa. Tymczasem pomimo licznych apeli specjalistów kwestia odżywiania dzieci w placówkach edukacyjnych nadal nie jest wystarczająco uregulowana. W tej chwili obowiązek zapewnienia wyżywienia spoczywa wyłącznie na żłobkach i przedszkolach. W przypadku szkół gmina nie ma obowiązku organizacji stołówki ani cateringu dla dzieci i młodzieży, a jeśli taką organizuje, to koszt posiłków jest pokrywany z kieszeni rodzica. Jak wynika z raportu „Ocena stanu szkolnych stołówek” opublikowanego w 2018 r., 
66% rodziców deklarowało, że ich dzieci jedzą obiady w szkołach [10]. Wyniki innych badań pokazują, że nawet jeśli szkoła dysponuje stołówką, korzysta z niej mniej niż połowa dzieci [9]. Dodatkowo coraz więcej szkół rezygnuje z prowadzenia własnej kuchni na rzecz cateringu lub w ogóle nie zapewnia dzieciom i młodzieży ani miejsca, ani możliwości spożycia ciepłego posiłku. Obecnie trwają prace nad ustawą, która zakłada, że od 2021 r. do każdej szkoły podstawowej powinna powrócić...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI