Szczepy probiotyczne indukujące remisję WZJG u dzieci

Układ trawienny i probiotykoterapia

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to nieswoiste zapalenie jelit WZJG (ang. ulcerative colitis, UC; łac. colitis ulcerosa) to przewlekła choroba charakteryzująca się okresami remisji i zaostrzeń. Charakterystyczną cechą tej choroby jest szerzący się przez ciągłość komórek naciek zapalny dotyczący jedynie błony śluzowej jelita grubego, za który odpowiada nieznany mechanizm. Choroba może mieć postać łagodną, umiarkowaną lub ciężką. Etiologia nie jest do końca poznana. Objawami, z którymi spotyka się osoba chora, są przede wszystkim: utrata apetytu, bóle skurczowe brzucha, osłabienie, wzdęcia, biegunki, niedokrwistość. Choroba ta coraz częściej dotyka również dzieci. W leczeniu stosuje się odpowiednią dietę, higieniczny styl życia oraz farmakoterapię i probiotykoterapię. W ostatnich latach na uwagę zasłużył probiotyk wieloszczepowy zawierający De Simone Formulation. Udowodniono naukowo, że indukuje on remisję WZJG u dzieci.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. colitis ulcerosa, CU) należy do nieswoistych chorób zapalnych jelit. Dotyczy tylko jelita grubego. Jego etiologia nie jest poznana, obecnie uważa się, że czynnikami mogącymi mieć wpływ na rozwinięcie się objawów chorobowych są czynniki środowiskowe, immunologiczne i genetyczne. Rycina 1 przedstawia czynniki środowiskowe odgrywające rolę w etiopatogenezie nieswoistych zapaleń jelit.
WZJG przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. W leczeniu jest niezwykle ważne, aby jak najbardziej wydłużyć okres remisji choroby. Klasyczne postacie tego schorzenia rozpoznawane są już u najmłodszych dzieci, nawet niemowląt [2]. Zachorowalność na nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci do ukończenia 18. r.ż. wynosi w Polsce 1,3/100 000/rok. U obu płci występują z podobną częstotliwością [3]. W populacji dziecięcej choroby zapalne jelit pojawiają się najczęściej między 5. a 16. r.ż., choć w ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości zachorowań przed 5. r.ż. [3]. Choroba może się manifestować nie tylko objawami z przewodu pokarmowego, ale również pozajelitowymi. Do najczęstszych objawów należą: nudności, wymioty, biegunka, ubytek masy ciała, zwolnienie tempa wzrastania, zmiany okołoodbytnicze....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI