Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Małgorzata Kałużna

dr n. med., asystent w Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych; autorka i współautorka kilkunastu publikacji w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych; szczególne zainteresowanie naukowe i kliniczne koncentrują się wokół zespołu policystycznych jajników, chorób metabolicznych i zaburzeń płodności 

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz