Podstawy diagnostyki hormonalnej otyłości

Zapobieganie chorobom

Zaburzenia endokrynologiczne obecne są nawet u 15–40% pacjentów z otyłością, jednak przyjmuje się, że na otyłość wtórną do zaburzeń hormonalnych cierpi tylko około 5% pacjentów otyłych. Zaburzenia hormonalne w otyłości mogą być pierwotne bądź wtórne do niej, mogą też występować przypadkowo. Szybki wzrost masy ciała czy cechy kliniczne charakterystyczne dla danej endokrynopatii mogą sugerować podłoże endokrynne otyłości. Rutynowo zaleca się ocenę stężenia hormonu tyreotropowego (TSH) u każdego pacjenta z otyłością. Pacjenci kierowani do operacji bariatrycznej powinni standardowo podlegać diagnostyce w kierunku hiperkortyzolemii. Nie rekomenduje się rutynowego oznaczania stężeń: hormonów płciowych, insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1)/hormonu wzrostu (GH), witaminy D – 25(OH)D3, leptyny, greliny, czy diagnostyki w kierunku nadczynności przytarczyc w otyłości. Szersza diagnostyka endokrynologiczna powinna być przeprowadzona w przypadku obecności typowych objawów klinicznych.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) ostatnie trzydzieści lat przyniosło potrojenie częstości występowania otyłości. W ciągu kilku najbliższych lat osoby otyłe będą stanowić nawet 15% dorosłej populacji na świecie [1]. Nierozpoznane i nieleczone czy niewłaściwie leczone schorzenia endokrynologiczne, takie jak: niedoczynność tarczycy, hipogonadyzm czy hiperkortyzolemia, mogą skutkować rozwojem otyłości wtórnej lub nasileniem otyłości prostej. Otyłość i zaburzenia funkcjonowania tkanki tłuszczowej mogą wpływać na dysfunkcje układu hormonalnego [2]. Dochodzi wówczas do zmian wydzielania m.in. adipokin, czyli hormonów wydzielanych przez tkankę tłuszczową, jak i innych substacji hormonalnie czynnych. Ważna jest świadomość zmian w funkcjonowaniu układu hormonalnego w otyłości, aby odróżnić chorobę wymagającą terapii hormonalnej od zmian wtórnych, gdzie redukcja masy ciała jest najwłaściwszym leczeniem.    
Choroby narządów endokrynnych mogą być przyczyną bądź powikłaniem otyłości, bądź być sprawą koincydencji. Dysfunkcje endokrynologiczne diagnozowane są nawet u 15–40% pacjentów z otyłością, jednak uważa się, że na otyłość wtórną do zaburzeń hormonalnych cierpi tylko około 5% pacjentów otyłych [3]. Szybki wzrost masy ciała w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI