Znaczenie mikrobiomu w spersonalizowanym podejściu do żywienia

Układ trawienny i probiotykoterapia Otwarty dostęp

Stwierdzenie, że każdy z nas jest inny i wymaga odmiennego podejścia profilaktycznego czy terapeutycznego jest powszechnie znane. Dążenia w świecie nauki, medycynie i dietetyce mają na celu indywidualne podejście do każdej jednostki. W tym kontekście warto się zastanowić, jakimi możliwościami dysponuje współczesna diagnostyka, aby takie działania urzeczywistnić. Wiemy, że uwarunkowania związane z naszym mikrobiomem z jednej strony umożliwiają utrzymanie zdrowia, prawidłowy przebieg procesów metabolicznych i zapobieganie rozwojowi chorób, a z drugiej strony nieprawidłowości w zakresie mikrobioty mogą być przyczyną ujawniania się różnego rodzaju dysfunkcji. Pytanie zasadnicze, jak optymalnie dopasować dietę i jej suplementację do naszych indywidualnych uwarunkowań?

Mikrobiota i mikrobiom

Na początek warto przypomnieć sobie podstawowe pojęcia związane z naszym ekosystemem jelitowym. Mikrobiota to ogół mikroorganizmów zasiedlających nasze jelita, czyli bakterie, archeony oraz grzyby. Z kolei mikrobiom to niejako zestaw genów tych wszystkich mikroorganizmów [1]. U zdrowych ludzi skład mikrobioty jest zróżnicowany. Przeważają szczepy umożliwiające utrzymanie zdrowia przy zmieniających się warunkach zewnętrznych, w tym różnych zdarzeniach związanych ze stresem i stanem zapalnym. Z kolei w warunkach dysbiozy mikrobiota jest mniej urozmaicona, a ilość bakterii komensalnych zbyt mała, żeby umożliwić utrzymanie wewnętrznej homeostazy. Nieprawidłowości w zakresie ekosystemu jelitowego mogą prowadzić do rozwoju takich chorób, jak otyłość, cukrzyca, marskość wątroby czy nieswoiste choroby zapalne jelit [1]. Możliwości dzisiejszej diagnostyki i medycyny umożliwiają traktowanie mikrobiomu i mikrobioty jako swoistego biomarkera umożliwiającego wdrożenie odpowiednich strategii terapeutycznych. Indywidualne uwarunkowania związane z mikrobiotą człowieka mogą być nawet odpowiedzialne za efektywność wdrożonej farmakoterapii przykładowo w leczeniu chorób nowotworowych. Co ciekawe, peptydy bakteryjne naszej mikrobioty mogą interferować z komórkami nowotworowymi, wpływając na procesy sygnalizacji, a finalnie też na ich namnażanie. Co więcej, skład mikrobioty może determinować aktywność niektórych kompleksów działających jako czynniki transkrypcyjne. I tak poszczególne bakterie mogą wpływać na aktywność jądrowego czynnika transkrypcyjnego NFkappaB, który jest z kolei regulatorem procesów zapalnych i kancerogenezy. Proporcje poszczególnych gatunków bakterii mogą determin...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI