Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia dietetyczne

28 sierpnia 2019

NR 4 (Sierpień 2019)

Wiadomości dietetyczne

590

Wpływ spożycia zielonej herbaty na ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową jelita grubego w Japonii

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały ochronny wpływ spożycia herbaty zielonej na rozwój nowotworów jelita grubego.

POLECAMY

Niemniej jednak wyniki badań epidemiologicznych wskazują na pewne niespójności. Dlatego w niniejszej pracy przedstawiono zależność pomiędzy spożyciem zielonej herbaty a występowaniem choroby nowotworowej wśród mieszkańców Japonii. W doświadczeniu przebadano 13 957 mężczyzn oraz 16 374 kobiety w wieku poniżej 35. roku życia (wrzesień 1992 r.). Konsumpcja zielonej herbaty została oszacowana na podstawie przeprowadzonej ankiety częstotliwości spożycia. Przypadki nowotworu jelita grubego były diagnozowane na podstawie badania histopatologicznego w dwóch szpitalach znajdujących się w badanym regionie. Do marca 2008 r. u 429 mężczyzn oraz 343 kobiet zdiagnozowano nowotwór jelita grubego. Nie znaleziono statystycznie istotnego powiązania pomiędzy konsumpcją zielonej herbaty a rozwojem nowotworu jelita grubego. Jednakże w przypadku mężczyzn, którzy nie spożywali lub spożywali jeden raz dziennie zieloną herbatę, ryzyko zachorowania było wyższe w porównaniu z grupą, która wypijała herbatę dwa, trzy razy dziennie i więcej. 
Przedstawione badania nie wykazały istotnego wpływu częstotliwości spożycia zielonej herbaty na ryzyko występowania choroby nowotworowej jelita grubego w badanej populacji, jednakże zaobserwowano niewielki wpływ większej częstotliwości konsumpcji zielonej herbaty na ograniczanie ryzyka rozwoju nowotworu jelita grubego u mężczyzn.

Źródło: Wada K., Oba S., Tsuji M., Goto Y., Mizuta F., Koda S., Uji T., Hori A., Tanabashi S., Matsushita S., Tokimitsu N., Nagata C. Green tae intake and colorectal cancer risk in Japan: the Takayama study. Jpn. J. Clin. Oncol., 2019, 49 (6), 515–520, doi: 10.1093/jjco/hyz030.

Cukrzyca typu 1 a skład masy ciała u młodzieży – przegląd systematyczny

U młodych osób z cukrzycą typu 1 zaobserwowano wzrost masy ciała prowadzący do nadwagi i otyłości, co było prawdopodobnie uzależnione od intensywnego leczenia insuliną lub nieodpowiedniego stylu życia.

Analiza składu ciała może pomóc w opisaniu rzeczywistego przyrostu masy tłuszczowej, która przyczynia się do wzrostu ryzyka chorób dietozależnych, m.in. tych związanych z układem krążenia. W prezentowanej pracy opisano 23 najnowsze badania dotyczące oszacowania masy ciała u młodych osób z cukrzycą typu 1, opublikowanych do kwietnia 2018 r. W przytoczonych badaniach wykorzystano następujące metody oszacowania składu ciała: promieniowanie rentgenowskie, analizę bioimpedancji, pomiar fałdu skórnego oraz pletyzmografię. Wartości masy ciała powyżej normy zostały zidentyfikowane w przypadku siedmiu badań spośród 13 analizowanych, zawierających grupę kontrolną. Większość przeanalizowanych badań wykazała powiązanie pomiędzy składem ciała a czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia u młodych z cukrzycą typu 1. Zbyt duża masa ciała powoduje obniżenie możliwości kontroli glukozy we krwi, dyslipidemię oraz podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. 
Ocena składu ciała umożliwia podjęcie właściwych decyzji w celu zniwelowania ryzyka wystąpienia chorób współtowarzyszących. W celu opracowania właściwych procedur postępowan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy