MFGM – bioaktywna struktura mleka kobiecego, rola w kształtowaniu odporności i rozwoju poznawczego dzieci

Ciąża i zdrowy rozwój dziecka

Badania ostatnich lat przyniosły nowe informacje o roli bioaktywnych struktur (lub składników) mleka kobiecego, co pozwala zrozumieć, dlaczego karmienie piersią niesie za sobą szereg korzyści, w tym zmniejszenie ryzyka wystąpienia wielu chorób wieku dziecięcego także w życiu dorosłym. Poza tym z uwagi na intensywny wzrost i rozwój układu nerwowego w pierwszych trzech latach życia zaspokajanie potrzeb żywieniowych niemowląt ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju poznawczego. Najnowsze badania pokazały, że wiele składników bioaktywnych mleka jest obecnych w błonie otaczającej wydzielane przez laktocyty krople tłuszczu mlecznego (Milk Fat Globule Membrane – MFGM). W skład MFGM wchodzą: fosfolipidy, sfingolipidy, glikosfingolipidy i cholesterol tworzące strukturę błony, w której zakotwiczone są białka i glikoproteiny. To właśnie MFGM jest składnikiem mleka, który może odpowiadać za korzystniejszy rozwój poznawczy i pozytywnie stymulować układ odpornościowy, zmniejszając zapadalność na wiele chorób, w porównaniu z dziećmi karmionymi mlekiem modyfikowanym. Dotychczas w procesie produkcyjnym mleka modyfikowanego frakcja zawierająca MFGM była usuwana razem z resztą tłuszczu mlecznego, a następnie zastępowana przez oleje roślinne. Postęp w technologii żywności pozwolił na otrzymanie koncentratu krowiego MFGM, umożliwiając jego zastosowanie w formie suplementacji mleka modyfikowanego w ten składnik. Wyniki badań klinicznych dostarczają kolejnych dowodów na pozytywny wpływ MFGM na rozwój układu nerwowego, prawidłowe funkcje jelit oraz działanie układu immunologicznego. Wzbogacenie mleka modyfikowanego o MFGM może pozwolić na zmniejszenie funkcjonalnej rozbieżności pomiędzy dostępnym komercyjnie mlekiem modyfikowanym do żywienia niemowląt a mlekiem matki.

POLECAMY

Tłuszcze a ewolucja

Kambr był początkiem ery paleozoicznej trwającej raptem 50 mln lat. Można ten okres porównać do jednej minuty podczas 24-godzinnej doby. Mimo tak krótkiego okresu miał jednak kolosalne znaczenie w aspekcie ewolucji organizmów żywych. To właśnie wtedy pojawiły się organizmy wieloukładowe, np. trylobity. I właśnie tutaj należy wspomnieć o roli tłuszczów w kształtowaniu się poszczególnych układów, a zwłaszcza pierwotnych i złożonych form układu nerwowego. Wiadomo, że główną rolą układu nerwowego jest przesyłanie impulsów elektrycznych, tak bowiem odbywa się przekazywanie bodźców czuciowych czy bólowych z receptorów do ośrodkowego układu nerwowego. Zwrotnie impulsy są przekazywane na obwód i pobudzają skurcz mięśni. Przewodzenie impulsów możliwe jest dzięki przezbłonowej różnicy ładunków elektrycznych gromadzonych w komórkach nerwowych. Od strony zewnętrznej wokół błony gromadzą się jony dodatnie, a od środka komórki – jony ujemne. Polaryzacja jest warunkiem pobudliwości komórek, czyli zdolności do reakcji na bodźce zewnętrzne, np. powstawanie impulsów nerwowych. Błona komórkowa zbudowana jest z fosfolipidów, co pozwoliło na wyspecjalizowanie się poszczególnych układów, w tym układu nerwowego, oraz pewnych narządów poznawczych, w tym narządu wzroku [1]. 
Fosfolipidy to związki organiczne, będące estrami kwasu cholinofosforowego oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowego, linolenowego, oleinowego). Cechą charakterystyczną budowy fosfolipidów jest fakt, że zawierają również reszty kwasu fosforowego, do których może być podłączony inny związek organiczny, taki jak aminokwas czy amina. Fosfolipidy są przede wszystkim podstawowym budulcem błon komó...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI