Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zawód dietetyk w świetle prawa – pytania i odpowiedzi

Artykuł | 19 stycznia 2019 | NR 2
428

Zawód dietetyka od dłuższego czasu, pomimo postulatów środowiska, nie może doczekać się szczegółowych regulacji prawnych. Od lat czynione są starania, aby profesja ta została wpisana na tzw. listę zawodów regulowanych. Pozwoli to na dokładną weryfikację nie tylko liczby osób uprawnionych do udzielania świadczeń, ale także ich wiedzy i profesjonalizmu. Opisywana dziedzina jest przykładem, że za dynamicznym rozwojem nauki prawo czasami pozostaje w tyle. I choć z jednej strony jest to wygodne – ogranicza bowiem do minimum formalności związane z działalnością – to z drugiej pozostawia wiele niedomówień i konieczność posiłkowania się przepisami stworzonymi dla innych dziedzin.

POLECAMY

Czy istnieją szczegółowe przepisy regulujące wykonywanie zawodu dietetyka?

Od wielu lat zarówno towarzystwa dietetyczne, jak i sami dietetycy postulują o wpisanie ich zawodu na listę zawodów regulowanych – jak do tej pory bezskutecznie. Propozycji było sporo – pojawiały się nawet takie, aby dietetyk należał do zespołu POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), co bezsprzecznie podniosłoby prestiż tego zawodu. Ostatecznie Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało z prac nad tym projektem. Tym samym zawód ten nie podlega szczegółowym uregulowaniom. Istnieją co prawda przepisy dotyczące tego, kto może wprost tytułować się dietetykiem, nie ma jednak bezpośredniej kontroli nad działalnością takich osób – ich rzetelnością i profesjonalizmem. Przykład fizjoterapeutów pokazuje, że nie należy się poddawać. Trzeba mieć jednak świadomość, że wpisanie na ww. listę wiązać się będzie z dodatkowymi obowiązkami, w tym formalnoprawnymi.

Czy to oznacza, że dietetyk prowadzący działalność jest w zasadzie bezkarny?

Brak szczegółowych uregulowań ma swoje plusy i minusy – rzeczywiście daje to pewną swobodę w działaniu. Skoro nie sprawdza się kompetencji (np. państwowym egzaminem), skoro nie prowadzi się rejestru osób zajmujących się dietetyką, nie można też wymagać i co najważniejsze – skutecznie karać za brak profesjonalizmu w działaniu. Problemem jest brak standaryzacji w postępowaniu terapeutycznym oraz – na przestrzeni lat – rozbieżności w kształceniu. Jak wspomniano, z obowiązujących przepisów prawa można wybronić stanowiska, iż tytuł dietetyka jest zarezerwowany dla osób spełniających minimalne wymagania, ale dotyczą one jedynie sposobu kształcenia, a nie rzeczywistej wiedzy. Nie jest także problemem, aby prowadzoną działalność nazwać np. poradnictwem żywieniowym. Należy jednak pamiętać, że są to osoby, które bezpośrednio wpływają na zdrowie swoich pacjentów, co rodzi nie tylko odpowiedzialność, ale i możliwe konsekwencje, nie tylko dla pacjenta, ale i dla osób udzielających świadczeń.

Na jakie przepisy należy zatem zwrócić uwagę, aby bezpiecznie prowadzić działalność dietetyczną?

Zaczynając od tych podstawowych – istotną rolę odgrywają przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej, ale dotyczą one ogólnych spraw związanych z funkcjonowaniem każdej działalności, a nie stricte dietetycznej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że obowiązujące regulacje nakładają obowiązek posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Z uwagi na fakt, iż są to dane wrażliwe, wymagają one ponadto należytego zabezpieczenia. Rozważyć należy także zgłoszenie bazy danych do GIODO lub też powołanie ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z bezpośrednim kontaktem z pacjentem, należy zwrócić uwagę na aspekty związane z jego dokumentacją. Warto także bliżej przyjrzeć się ustawie o prawach pacjenta oraz działalności leczniczej, mimo iż z uwagi na charakter zawodu dietetycy nie podlegają im bezpośrednio. Warto chociażby raz przeczytać zawarte w nich zapisy. Nie można zapominać także, iż dietetycy pracują również w szpitalach oraz centrach medycznych, gdzie pewne uregulowania będą się nakładać i wzajemnie przenikać. Należy pamiętać, że w szpitalach mogą pracować osoby na stanowisku dietetyka po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniach. Oprócz tego obowiązywać mogą regulaminy i statuty, które wymuszać będą na dietetyku przestrzeganie większej liczby przepisów aniżeli we własnym gabinecie. Dobrym przykładem obrazującym różnice jest dokumentacja medyczna, która w szpitalu – spełniając wymagania wszystkich przepisów – będzie rozbudowana. I chociaż w takim zakresie nie byłaby ona wymagana we własnym gabinecie, to poznanie zasad jej prowadzenia jest obowiązkowe w placówkach medycznych. 

Jakie informacje powinny znaleźć się w prowadzonej dokumentacji dietetycznej?

Na kwestię dokumentacji dietetycznej należy spojrzeć szerzej niż to zwykle bywa w praktyce prowadzenia gabinetów. Po pierwsze dobrze prowadzona dokumentacja spełnia dwa główne zadania – pozwala na identyfikację pacjenta i wszelkich działań terapeutycznych z nim związanych, ale także stanowi podstawowy element bezpieczeństwa dla dietetyka. Śledząc tzw. ścieżkę pacjenta, należy zwrócić na początku uwagę na prowadzenie rejestru wizyt, tzn. czy umówiony pacjent rzeczywiście stawił się na wizytę. Oprócz dobrze skonstruowanego wywiadu zawierającego m.in. informacje dotyczące alergii/nadwrażliwości na leki/pokarmy, przebytych chorób itp. niezbędna jest także wspomniana już zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Szczególnie istotne są ponadto zgody pacjenta na uzgodnione działania terapeutyczne i diagnostyczne oraz szczegółowo rozpisana dieta wraz z suplementacją uwzględniająca jej dawkowanie. Jednak dobrze prowadzona dokumentacja to oprócz wspomnianego „ogółu” również aspekty formalne, wymuszane bezpośrednio przez przepisy lub orzecznictwo. Warto, aby pacjent samodzielnie wpisał na formularzu datę oraz miejscowość, co zostało uznane za gwarancję wystarczającej świadomości pacjenta, aby decydować o postępowaniu np. terapeutycznym. I choć może wydawać się to banalne, to należy jednak zauważyć, ż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy