Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polecamy

29 kwietnia 2021

SUPERSÓL
Przyprawa do zdrowego solenia – bogactwo minerałów

SÓL kuchenna to 97% chlorku sodu!

  - występuje praktycznie w każdym pożywieniu. Zawarty w niej sód jest niezbędny dla naszego organizmu a jednocześnie jego nadmiar może okazać się przyczyną wielu chorób zagrażających życiu. Jak zawsze, wszystko co w nadmiarze, szkodzi - nie inaczej jest z solą.

W miarę postępu cywilizacji i zamożności spożycie soli wykazuje tendencję wzrostową. Dawno temu, w czasach prehistorycznych sól towarzyszyła ludziom podobnie jak dzisiaj, do codziennego pożywienia. Spożycie jej wykazywało jednak bardzo niski poziom – zaledwie 0.25g/d - akurat tyle co w dzisiejszej kajzerce (1).

POLECAMY

W ciągu postępu cywilizacyjnego wzrastało spożycie coraz szerszej gamy produktów, dieta rozwijała się w miarę rozwoju człowieka, jego potrzeb cywilizacyjnych i kulturowych. Wraz z nią wzrastało spożycie soli, była droższa od złota. Dziś sól jest najpopularniejszą przyprawą  Świata, bez niej nie może obejść się żadna dieta – sól używamy nawet do produkcji lodów, deserów, słodyczy! Rocznie spożywamy ca 3,6 kg soli co przekłada się na spożycie 250 kg przez długość życia . Rozwój cywilizacji oznacza przemieszczanie się ludności do miast, większą zamożność, szybsze życie, brak czasu na przygotowywanie posiłków a w ślad za tym olbrzymi wzrost spożycia żywności przetworzonej, tej zarówno w półproduktach do dopracowania w domu,  jak i dań zupełnie gotowych. Wszędzie potrzebne jest coraz więcej soli!

       A przecież sól – to sód!  W soli znajduje się ok. 97% sodu! Charakter niezbędnego dla organizmu sodu jest jednak taki, że jego nadmiar jest równie szkodliwy co jego niedobór. Dzisiejszy Świat, w tym i Polska, wykazuje katastrofalne spożycie sodu.

SŁONY SMAK – SŁONE KONSEKWENCJE

Przyjęte przez WHO normy wskazują, że właściwa dla organizmu, dzienna norma spożycia soli to 5 g ,  w tym sól zawarta już w produktach. Przekroczenie tej normy prowadzi do zagrożenia zdrowia. Im większy stopień przekroczenia, tym większy problem ze zdrowiem. Konsekwentnie, jeśli dziennie spożywamy sól w dawce przekraczającej normę dwu/trzykrotnie (co dzieje się np. w naszym kraju ale także w szeregu innych), to i związane z tym problemy zdrowotne rosną lawinowo. Problemy te to nadciśnienie, choroby serca, nerek, nowotwory układu trawiennego, zwiększona osteoporoza i wiele innych. Szczególnie  jednak istotny i silny wpływ ma sód na objętość  osocza – prowadzi to wprost do wzrostu ciśnienia tętniczego i związanych z tym chorób. Generowane z tym koszty leczenia idą w miliardy a ilość zgonów przekracza wyobraźnię. Wagę problemu przedstawia poniższa tabela.

 Porównanie wybranych przyczyn zgonów w Polsce (2)

Bez soli nie ma życia ale okazuje się, że z jej nadmiarem – także!

Problem walki z tak wielkim zagrożeniem podjęty został już w drugiej połowie XX w. – kraje o rozwiniętej gospodarce, takie jak U.S.A., Wlk. Brytania, Szwecja, ale także inne, odbiegające od wysokiego standardu życia, wdrożyły specjalne programy społeczne ograniczające spożycie soli. Program wdrożony np. w Wlk. Brytanii i Stanach Zjednoczonych polegał na uzgodnieniach z przemysłem spożywczym, szczególnie piekarniczym, dotyczącym zmniejszenia udziału soli w pieczywie. Tak szeroko zakrojona akcja wymagała oczywiście silnego poparcia społecznego i politycznego.

Niestety, w naszym kraju problem soli i nadmiernego, wręcz katastrofalnego jej spożycia (w Polsce na nadciśnienie choruje ca 10 mln. osób) podnoszony jest stosunkowo marginalnie a w każdym razie nie przebija się do świadomości społecznej w sposób wystarczająco głośny i silny. Próby ograniczenia spożycia soli poprzez uświadamianie społeczeństwa są na tyle słabe, że nie przekładają się na widoczny efekt.  Ministerstwo Zdrowia nie wdraża  odpowiednich programów edukacyjnych ani nie wywiera skutecznego nacisku na producentów żywności w kierunku ograniczenia stosowania soli. W tej sytuacji pojawiły się na rynku sole morskie, himalajskie itp., których jedyną , wspólną cechą jest marketing – udział w nich chlorku sodu pozostaje niewzruszony, nadal jest podobny do normalnych, kuchennych soli i tak samo groźny dla zdrowia.

Podnosząc temat zagrożeń związanych z powszechnym, nadmiernym stosowaniem soli, nie można jednak pominąć olbrzymiego jej waloru – sól jest nośnikiem jodu!

Na przełomie XIX i XX w.  powiązano powszechny  charakter łatwo dostępnej i taniej soli z możliwością wykorzystania jej jako nośnika jodu. Nie zmieniając smaku przyprawy wykorzystano ją w zwalczaniu chorób tarczycy, wola endemicznego, także problemów związanych z ograniczeniem  rozwoju umysłowego, kretynizmem. Dziś praktycznie, dzięki jodowaniu soli wyeliminowano ten problem w skali Świata!  Ciekawym eksperymentem i jeszcze jednym potwierdzeniem właściwości jodowania soli jest przykład t.zw. „wioski głupców” przeprowadzony w latach 70-tych ub. wieku w Chinach (3).

Osada Jixian uznawana była za miejsce zamieszkania osób o najniższych predyspozycjach umysłowych w całych Chinach. Wprowadzenie jodowania soli sprawiło, że w ciągu 10 lat, częstotliwość wola spadła z 80 do 4.5 pkt. procentowych, kretynizm przestał występować, a miejscowa szkoła awansowała z ostatniego na trzecie miejsce w okręgowym rankingu szkół!  Znacząco wzrósł także odsetek małżeństw mężczyzn z Jixian z kobietami z sąsiednich regionów.

Reasumując -  jodowanie soli okazało się

- najpowszechniejszym,

- najskuteczniejszym,

- najtańszym

programem zdrowotnym Świata.

SUPERSÓL – SŁONE MINERAŁY

Odpowiedzią na podniesiony tu problem nadmiernego dosalania potraw jest SUPERSÓL – specjalnie, w wyniku wieloletnich badań, opracowana przez firmę Polskie Warzelnie Soli naturalna przyprawa do solenia potraw zarówno w ramach potrzeb domowych jak i w przemyśle spożywczym. Poziom sodu obniżono tu o 53%. Sól zawierającą tak umniejszony poziom sodu wzbogacono kompletem niezbędnych dla zdrowia minerałów zachowując przy tym nienaruszony, naturalny smak soli do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni.

Opracowanie SUPERSOLI odpowiada kierunkom prac WHO i UNICEFF’u, szczególnie w zakresie wzbogacenia soli niezbędnymi dla zdrowia minerałami.

Wg. ekspertów UNICEFF-u  i fundacji The Micronutrient Initiative jednym ze sposobów rozwiązania problemu niedoboru mikroskładników jest powszechne wprowadzenie do konsumpcji systematycznie zaplanowanej żywności wzbogaconej (ang. Foritifed food) i funkcjonalnej (4). Za podstawowy typ żywności, który wydaje się najbardziej odpowiednim przedmiotem tego wzbogacenia, uważa się sól. Autorzy tegoż raportu nazywają taką wzbogaconą o minerały sól wręcz jako super-sól (co za zbieżność nazwy i przeznaczenia z SUPERSOLĄ! - ang. Super Salt), by podkreślić kluczowe znaczenie, które przykładają do tego typu suplementacji. W szczególności definiują w taki sposób sól wzbogaconą jednocześnie kompozycją wielu witamin i minerałów, umożliwiając uzupełnienie diety o zalecane dawki tych mikroelementów, co pozwala zapobiec negatywnym efektom zdrowotnym.

Autorzy raportu UNICEFF-u uzasadniają  swoją opinię kilkoma czynnikami: unikalnym właściwościom soli jako produktu spożywczego, spektakularnemu sukcesowi jodowania soli oraz wieloma zakończonymi sukcesem pilotażowymi badaniami wdrożeniowymi. Wg ekspertów UNICEFF i fundacji The Micronutrient Initiative jednym ze sposobów rozwiązania problemu niedoboru mikroskładników jest powszechne, systemowe wprowadzenie do konsumpcji  żywności wzbogaconej (ang. Foritifed food) i funkcjonalnej. Za podstawowy typ żywności, który wydaje się najbardziej odpowiednim przedmiotem tego wzbogacenia, uważa się właśnie sól.

SUPERSÓL  Polskich Warzelni Soli zapewnia ponad 40 korzyści dla zdrowia, jest bezpieczna nawet dla małych dzieci (pozytywna opinia Instytutu – Centrum Zdrowia Dziecka nr 20/DKJ/2018).  Składniki SUPERSOLI pozyskiwane są z pokładów naturalnych soli mineralnych, ukształtowanych w okresie cechsztyńskim (ca 250 mln lat temu), z leczniczych wód mineralnych, z uzdrowiskowych soli solankowych nadając SUPERSOLI charakter zdrowej i funkcjonalnej żywności określone przez WHO i UNICEF.

Składniki SUPERSOLI oznaczają codzienny, w pewnym stopniu bezwiedny i automatyczny dostęp do niezbędnych dla organizmu minerałów. Ilości składników mineralnych i witamin oraz ich działanie ujęto w poniższym wykazie (w odniesieniu do 100 i 5g  produktu). W nawiasach podano % RWS – referencyjnych wartości spożycia.

Sód – 18,8 – 0,94mg, najważniejszy kation płynu pozakomórkowego naszego organizmu – wraz z jonem chlorkowym utrzymuje prawidłowe stężenie osmotyczne tego płynu i osocza. Nie do przecenienia jest rola sodu w regulacji gospodarki wodnej i kwasowo-zasadowej, wpływa na stopień pobudliwości komórek nerwowych i kurczliwość mięśni.

Magnez – 1129mg (301%) – 56,45mg (15,05%) - wpływa na utrzymanie właściwej równowagi płynów, przekazywanie sygnałów nerwowych, działanie i skurcze mięśni, w tym serca, układu kostno-stawowego, ciśnienie tętnicze i wiele innych

Potas    – 23476 mg (1174%) -1173,8 mg (58,69%) - jego niedobór wiąże się z skurczami, ciśnieniem krwi, uczuciem ciągłego zmęczenia, nerwowością, pracą serca. Potas, podobnie jak magnez należy do podstawowych, niezbędnych dla zdrowia minerałów

Jod  – 2299 µ (1533%) – 114,97µ (76,65%) - jego niedobór został uznany przez WHO jako jeden z czynników mający wpływ na stan zdrowia całej populacji. Niedobór sodu jest powiększenie tarczycy (t.zw. wole endemiczne), opóźniony rozwój umysłowy, łatwiejsza zapadalność na nowotwór tarczycy. Factor),wiąże się z insuliną, wzmaga jaj działanie. Pośrednio więc chrom wpływa na gospodarkę węglowodanami I lipidami.

Cynk    – 31,2mg (312%) – 1,56mg (15,6%) - znajduje się w mięśniach I w kościach, gromadzi się także w skórze wpływając na jej  obecna w strukturach ponad 20 enzymów i białek, w tym enzymów W latach 30-tych XX w. wprowadzono w Polsce profilaktykę jodową poprzez jodowanie soli. Praktyka ta ogarnęła praktycznie cały Świat -  w jej wyniku zapadalność na związane z brakiem jodu choroby praktycznie ustała.

Mangan – 6,22mg (311%) – 0,311mg (15,55%) - wpłyźwa na aktywność enzymów, bierze udział w budowie tkanek chrzęstnych, kości i stawów.

Selen    – 176,1 µ  (320%) - 8,80µ (16,01%) - minerał niezwykle ważny w profilaktyce nowotworów

Chrom   – 122 µ  (306%) – 6,1µ (15,2jest składnikiem czynnika tolerancji glukozy (GTF – Glucose Tolerance biorących udział w tworzeniu kolagenu, elastyny czy melaminy.

Miedź – 3,31mg(331%) – 0,165mg (16%) -

Molibden – 160µg (320%) - 8µg (16%) - pełni b. ważną funkcję – umożliwia produkowanie enzymów niezbędnych dla trawienia tłuszczów i cukrów, niezbędny w dostarczaniu komórkom energii. Podnosi przyswajalność żelaza chroniąc przed anemią

Wit. B12 z kobaltem – 15 µ (600%) – 0,75µ (30%) - zwalcza uczucie znużenia i zmęczenia, wspomaga układ odpornościowy i nerwowy, sprawność intelektualną; kobalt pomaga w regeneracji organizmu, pełni funkcję regulującą produkcję czerwonych krwinek, wpływa na metabolizm kwasów nukleinowych i białek

Uzupełniając skład soli wieloma minerałami , wykorzystano podstawowy jej walor  - popularność, powszechność, obecność na każdym stole Świata, także w przemyśle spożywczym.   Stworzono w ten sposób naturalny codzienny  dostęp ludzkości do niezbędnych minerałów zapewniając  jej warunki do likwidacji kolejnej bolączki  – niedostatku zaopatrzenia organizmu w niezbędne mikropierwiastki! Kierowano się przy tym nadzwyczajnym sukcesem jodowania soli w walce z chorobami tarczycy i ich następstwami.

SUPERSÓL – podstawowe cechy:

- udział sodu niższy o 53% w stosunku do soli kamiennych, morskich, himalajskich - obniżony do niezbędnego minimum, eliminujący zagrożenie zdrowia

- jest nośnikiem wszystkich, niezbędnych dla zdrowia, minerałów łącznie z jodem  

- zachowuje oryginalny smak soli

- jest w pełni naturalna

WNIOSKI

Wyższe spożycie soli związane jest z wyższym ciśnieniem tętniczym, zwiększa ryzyko chorób sercowo naczyniowych, przewlekłych chorób nerek, prowadzi do nowotworów żołądka

Nadmiernemu spożyciu soli można w skali Świata przypisać odpowiedzialność za ponad 1.5 mln. zgonów rocznie

Stopniowa redukcja spożycia soli jest bezpieczna i korzystna dla całej populacji

WHO zaleca  ograniczenie jej stosowania do 5g/d

Wprowadzenie SUPERSOLI do codziennej diety   

- likwiduje zagrożenia,

- zapewnia dostęp, obok jodu, do niezbędnych minerałów,

- likwiduje niedogodności związane z ograniczeniem solenia,

- zapewnia potrawom naturalny smak soli

Dostarczając ludzkości niezbędne minerały, SUPERSÓL oznacza dla Świata kolejny najpowszechniejszy i najtańszy program zdrowotny!

Odnośniki :

1. S.B. Eaton i M. Korner “Paleolitic nutrition”, N. Engl. J. of Med., t.312, nr 5, str. 283-289, 1985

2. Dane GUS za r. 2016

3. V. Preedy, Comprehensive Handbook of Iodine, Academic Press 2009

4. Uniceff “Vitamin & Mineral Deficiency: A Global Progress Report”, The Micronutrient Initiative, Oxfordshire, UK, 2010.

Polskie Warzelnie Soli

ul. Bażancia 34

02-892 Warszawa

https://www.supersol.pl/

Przypisy