Przegląd wybranych nukleotydów w aspekcie suplementacji dietetycznej. Urydyna i cytydyna

Suplementy Otwarty dostęp

Nukleotydy pełnią wiele ważnych funkcji fizjologicznych w organizmie, gdyż jako prekursory kwasów nukleinowych stanowią podstawowe jednostki strukturalne nici DNA i RNA, w których są zapisane, przechowywane i przekazywane wszelkie informacje genetyczne o naszym organizmie. Źródła nukleotydów, jako warunkowo niezbędne dietetycznie i suplementacyjnie, są zalecane do wspierania organizmu w stanach stresu fizjologicznego celem wzmocnienia funkcji odpornościowych, regeneracyjnych, wzrostowych i naprawczych. Urydyna wraz z cytydyną działają wielopłaszczyznowo, a ich działanie biologiczne wpływa na wiele narządów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu rozrodczego oraz pokarmowego. Ponieważ urydyna jako składnik diety nie jest toksyczna i ma łatwy dostęp do mózgu – stanowi atrakcyjną alternatywę dla wsparcia, regeneracji i leczenia centralnego układu nerwowego.

Egzogenne nukleotydy dietetyczne to wciąż niedocenione wsparcie na wielu płaszczyznach terapeutycznych, uznane za warunkowo niezbędne w stanach zwiększonego stresu fizjologicznego (stany zapalne, infekcyjne, chirurgiczne), gdyż organizm wykazuje wtedy zwiększone zapotrzebowanie na nukleotydy w celu szybkiej naprawy komórek, tkanek i odbudowy układu odpornościowego. 

W dorosłym układzie nerwowym głównym źródłem syntezy nukleotydów jest ścieżka ratunkowa, a urydyna jest główną formą nukleozydów pirymidynowych wchłanianych przez mózg. Stanowi ona biologicznie aktywną cząsteczkę, odgrywającą istotną rolę w kilku funkcjach ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w procesach zapamiętywania i plastyczności neuronów [2]. Istotnie wpływa na struktury mózgu, pośrednicząc w tworzeniu błony neuronalnej i różnicowaniu neuronów, a razem ze swoimi pochodnymi pełni też funkcję cząsteczki sygnałowej w pracy ośrodkowego układu nerwowego.

Biorąc pod uwagę ważną rolę, jaką urydyna odgrywa w budowie i funkcjach mózgu, nie jest zaskakujące, że niedobór urydyny może prowadzić do objawów neurologicznych [3].
Pirymidyny: cytydyna i urydyna na drodze syntezy tzw. szlaku Kennedy’ego [4] przyczyniają się do powstawania mózgowych fosfolipidów, niezbędnych składowych błon biologicznych: fosfatydylocholiny (PC) i fosfatydyloetanoloaminy (PE). 

Fosfatydylocholina (PC) zawierająca głównie cholinę, stanowi główny składnik błon biologicznych, jest ważnym powierzchniowo czynnym środkiem płucnym i odgrywa istotną rolę w sygnalizacji komórkowej.
F...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI