Osteoporoza – aktualne dane i profilaktyka dietetyczna

Zapobieganie chorobom

Obniżona mineralizacja tkanki kostnej i mniej wydajny obrót kostny to procesy fizjologiczne charakterystyczne dla starzenia się organizmu, związanego z rozwojem osteoporozy pierwotnej. Kobiety są narażone na szybszą utratę gęstości mineralnej kości, która zaczyna się już po 40. roku życia, co wiąże się głównie ze spadkiem poziomu estrogenu i wygaśnięciem czynności hormonalnej jajników podczas menopauzy. Coraz więcej badań pokazuje, że mikrobiom naszych jelit wpływa na metabolizm kostny, a jego produkty mają duży wpływ na obrót kostny. Te obserwacje były podstawą do stworzenia teorii osi jelitowo-kostnej. Ostatnie badania pokazują, że odpowiednio dobrana probiotykoterapia jest pomocna w profilaktyce osteoporozy.

Osteoporoza to schorzenie charakteryzujące się zmniejszoną masą i zaburzeniem struktury tkanki kostnej, co jest związane z większym ryzykiem złamań. Najczęściej występującymi urazami są złamania kręgosłupa, kości przedramiennej oraz szyjki kości udowej. 

POLECAMY

Diagnostyka osteoporozy

W 1994 roku powstał raport Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO), którego zadaniem była ocena ryzyka złamań i jego zastosowanie do badań przesiewowych w kierunku osteoporozy pomenopauzalnej. Publikacja ta dostarczyła kryteriów diagnostycznych, które pozwalały rozpoznać osteoporozę jako jednostkę chorobową. Diagnoza ta była oparta na pomiarze gęstości mineralnej kości (BMD). 
BMD, najczęściej podawany jako T-score, opisuje odchylenie standardowe (SD) od referencyjnej wartości BMD oczekiwanej u osoby zdrowej. Do jego określenia służy badanie densytometryczne kości udowej metodą dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej (ang. DXA). Jako wartość graniczną dla rozpoznania osteoporozy definiuje się wartość BMD 2,5 SD, czyli T-score mniejsze lub równe –2,5 SD [1]. 

Osteoporoza – raport z Europy

W 2021 roku na łamach czasopisma „Archives of...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI