Optymalna forma prowadzenia działalności przez dietetyka

Prawo i administracja w dietetyce

Zawód dietetyka postrzegany jest jako przyszłościowy, a poradnictwo dietetyczne to obiecująca nisza. Jednak na razie na rynku pracy nie ma wielu ofert etatów dla specjalistów z tej dziedziny. Może to skłaniać dietetyków do rozważenia prowadzenia działalności na własny rachunek. Pojawia się jednak pytanie: Jaka jej forma będzie najbardziej optymalna?

Działalność nierejestrowana

Zacznijmy od najmniejszej skali działalności. Tak zwaną konstytucją dla biznesu wprowadzono do polskiego porządku prawnego działalność nierejestrowaną [1]. Chodzi o formalne wyłączenie spod pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej sprzedaży czy świadczenia usług na bardzo małą skalę. Dzięki temu nawet bez rejestracji w urzędzie skarbowym, ZUS-ie czy innych urzędach można legalnie zarabiać drobne kwoty.
Aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze – z rozwiązania tego mogą skorzystać tylko osoby, które w okresie ostatnich sześciu lat nie wykonywały działalności gospodarczej. Po drugie – i co ważniejsze – z prawa tego można korzystać tak długo, jak osiągany przychód (czyli kwota przed opodatkowaniem) nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2020 jest to kwota 2600 zł, co daje limit miesięcznych przychodów w wysokości 1300 zł). Powyższa kwota wskazuje, że w takim modelu zawód dietetyka będzie się wykonywało w zasadzie okazjonalnie, bowiem w miesiącu będzie można udzielić zaledwie kilku konsultacji...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI