Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo i administracja w dietetyce

2 marca 2020

NR 1 (Luty 2020)

Optymalna forma prowadzenia działalności przez dietetyka

0 1622

Zawód dietetyka postrzegany jest jako przyszłościowy, a poradnictwo dietetyczne to obiecująca nisza. Jednak na razie na rynku pracy nie ma wielu ofert etatów dla specjalistów z tej dziedziny. Może to skłaniać dietetyków do rozważenia prowadzenia działalności na własny rachunek. Pojawia się jednak pytanie: Jaka jej forma będzie najbardziej optymalna?

Działalność nierejestrowana

Zacznijmy od najmniejszej skali działalności. Tak zwaną konstytucją dla biznesu wprowadzono do polskiego porządku prawnego działalność nierejestrowaną [1]. Chodzi o formalne wyłączenie spod pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej sprzedaży czy świadczenia usług na bardzo małą skalę. Dzięki temu nawet bez rejestracji w urzędzie skarbowym, ZUS-ie czy innych urzędach można legalnie zarabiać drobne kwoty.
Aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze – z rozwiązania tego mogą skorzystać tylko osoby, które w okresie ostatnich sześciu lat nie wykonywały działalności gospodarczej. Po drugie – i co ważniejsze – z prawa tego można korzystać tak długo, jak osiągany przychód (czyli kwota przed opodatkowaniem) nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2020 jest to kwota 2600 zł, co daje limit miesięcznych przychodów w wysokości 1300 zł). Powyższa kwota wskazuje, że w takim modelu zawód dietetyka będzie się wykonywało w zasadzie okazjonalnie, bowiem w miesiącu będzie można udzielić zaledwie kilku konsultacji.
Zaletą działalności nierejestrowanej jest brak obowiązku formalnego rejestrowania się jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie. Nie płaci się z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie można jednak zapominać, że od przychodów z działalności nierejestrowanej trzeba odprowadzić podatek dochodowy według skali.
Dodajmy, że działalność wykwalifikowanego dietetyka będzie zwolniona z podatku VAT [2]. Ponieważ w modelu działalności nierejestrowanej można osiągnąć roczny obrót nie większy niż 12 948 zł (w 2020 r.), dietetyk nie będzie musiał zaopatrywać się w kasę fiskalną (limit obrotu, do którego nie trzeba mieć kasy, wynosi 20 000 zł) [3].

POLECAMY

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Dla osób, które na poważnie chcą zająć się poradnictwem dietetycznym, podstawową formą prowadzenia swojej działalności będzie jednoosobowa działalność gospodarcza. O ile tylko posiada się kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP, rejestracja w CEIDG może odbyć się w całości przez internet.
Dietetyk otwierający nową firmę (o ile nie przechodzi na samozatrudnienie w dotychczasowym zakładzie pracy) może skorzystać z ulgi na start – zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) w okresie pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności [4]; w tym okresie płacić będzie wyłącznie składkę zdrowotną (w 2020 r. jest to kwota 362,34 zł). Przez następne 24 miesiące może płacić składki w preferencyjnej wysokości (w 2020 r. – 590,03 zł miesięcznie łącznie ze składką zdrowotną, bez ubezpieczenia chorobowego). Po tym okresie składki ZUS rosną do pełnej wysokości, uzależnionej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2020 r. pełne składki ZUS wynoszą 1354,64 zł (bez ubezpieczenia chorobowego). Spodziewa się, że ta kwota w przyszłych latach znacznie wzrośnie. Wysokie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne często są największym zmartwieniem przedsiębiorców, w przeciwieństwie bowiem od podatków – do niedawna trzeba było je płacić niezależnie od osiągniętych przychodów. Problem ten częściowo likwiduje nowa instytucja prawna, tzw. mały ZUS. Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy w danym roku nie osiągną przychodów w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

RADA: Działalność gospodarczą warto rejestrować drugiego dnia miesiąca – wówczas okres sześciu miesięcy zwolnienia od składek na ubezpieczenie społeczne praktycznie wydłużymy do niemalże siedmiu miesięcy (gdyż zwolnienie musi trwać pełne sześć miesięcy kalendarzowych). 

Choć usługi kwalifikowanego dietetyka będą zwolnione z VAT, bez kasy fiskalnej raczej już się nie obędzie (przy normalnym prowadzeniu działalności obrót roczny 20 000 zł łatwo bowiem przekroczyć).
Zaletami prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest możliwość wyboru opodatkowania według stawki liniowej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy