Odporność organizmu powstaje w zdrowym jelicie Suplementacja colostrum bovinum i laktoferyną

Układ trawienny i probiotykoterapia

Odporność – definicja

Właściwa odporność to warunek odpierania zagrożeń płynących zarówno z zewnątrz, jak i z wnętrza organizmu. Zapewniana jest przez bariery zewnętrzne (nabłonki), a także przez szeroko rozumiany układ odpornościowy, który oparty jest o struktury tkankowe oraz komórki odpornościowe, a także czynniki humoralne.

Odporność można podzielić na wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą). Pierwszy rodzaj jest dostępny praktycznie od urodzenia, podczas gdy drugi wymaga czasu i spełnienia warunków do pełnego rozwinięcia swych możliwości. W pełni rozwinięta obrona za pomocą odporności nieswoistej oparta jest często na zapaleniu. Proces ten wymaga wysokiego stopnia wydolności energetycznej i budulcowej organizmu, a także pozostawia najczęściej zniszczenia w tkankach. Odporność wrodzona jest zwykle mniej skuteczna niż nabyta. Z tych powodów jej użycie jest aktem ostatecznym, uruchamianym w przypadku niemożności obrony za pomocą mechanizmów swoistych.

POLECAMY

Odporność nabyta pozwala na wysoce skuteczne odparcie zagrożenia i jest niezbyt wymagająca energetycznie i budulcowo, a także nie powoduje zniszczeń w tkankach. Jednym z podstawowych sposobów działania odporności swoistej jest produkcja przeciwciał działających poprzez wybiórcze przyłączenie się do antygenu. Całą gamę skutków obronnych związanych z nimi prezentuje rys. 1. Oszczędność oraz skuteczność mechanizmów swoistych wyjaśniają, dlaczego celem nadrzędnym w budowaniu odporności organizmu jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju odporności nabytej.

Warunki rozwoju odporności nabytej

Rozwój odporności nabytej zależny jest od dwóch procesów, z których na pierwszy mamy stosunkowo ograniczony wpływ, natomiast drugi w ogromnym stopniu zależy od naszych zachowań prozdrowotnych.

Pierwszy proces, którego sprawny przebieg zależy głównie od dobrego stopnia odżywienia i ogólnej kondycji organizmu, to stopniowe tworzenie w szpiku kostnym limfocytów o różnorodnej swoistości. W ciągu pierwszych kilkunastu lat życia powinny powstać limfocyty o zdolności do rozpozn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI