Leczenie farmakologiczne otyłości

Zapobieganie chorobom

Najnowsze dane szacunkowe wskazują, że w Polsce 25% populacji dorosłych cierpi na otyłość (definiowaną jako wskaźnik masy ciała BMI => 30 kg/m2), a ok. 35% nadwagę [1]. Patologiczna otyłość wiąże się ze skróceniem przewidywanej długości życia o 5–20 lat, a we współczesnym świecie liczba zgonów związanych pośrednio lub bezpośrednio z nadmiarem tkanki tłuszczowej znacznie przewyższa liczbę zgonów związanych z niedożywieniem czy stosowaniem przemocy [2]. Te alarmujące dane wskazują na silną potrzebę opracowania skutecznych interwencji terapeutycznych w otyłości. Współcześnie podstawowym zaleceniem u osób z nadwagą/otyłością pozostaje od wielu lat zmiana trybu życia obejmująca dietę redukcyjną, wzrost aktywności ruchowej oraz techniki behawioralne. Niestety, zarówno dane z praktyki klinicznej, jak i obiektywne badania naukowe wskazują na ograniczoną skuteczność tych interwencji – relatywnie mały spadek masy ciała oraz tendencję do wzrostu masy ciała po zaprzestaniu interwencji.

W percepcji pacjentów pożądany spadek masy ciała jest znacznie większy niż realny cel terapeutyczny, jaki przyświeca modyfikacji stylu życia. W jednym z badań u otyłych kobiet średni oczekiwany spadek masy ciała wynosił 32%, podczas gdy przyjmowany poziom przez terapeutę to 5–10% [3]. Dostępne dane literaturowe pozwalają oszacować skuteczność modyfikacji stylu życia na redukcję mniej niż 5 kg po dwóch, trzech latach od rozpoczęcia takiego leczenia [4]. Drugi problem dotyczy trwałości efektów pojedynczej interwencji dotyczącej modyfikacji stylu życia. Według badań dotyczących tego leczenia, rok po zakończeniu interwencji pacjenci przybierają ok. 30–35% „straconej” wcześniej masy ciała. Pięć lat po leczeniu ok. 50% pacjentów wróciło do wyjściowej masy ciała [5]. 

Obecnie dysponujemy trzema strategiami zwiększającymi efektywność redukcji masy ciała, tj. stosowanie podtrzymującej terapii dotyczącej stylu życia, stosowania leków lub wykonanie operacji bariatrycznej (porównanie ich efektywności na podstawie przeglądu systematycznego przedstawiono w tabeli 1). W niniejszym artykule omówione zostaną dostępne na rynku polskim preparaty farmakologiczne stosowane w leczeniu otyłości. Autorzy dołożyli wszelkich starań, by zawarte w publikacji informacje były możliwie obiektywne i oparte na wiarygodnych badaniach naukowych. 
 

POLECAMY

Tabela 1. Spadek masy ciała w zależności od rodzaju zastosowanego leczenia u dorosłych osób otyłych [4]
Rodzaj interwencji Spadek masy ciała po 2–3 latach Spadek masy ciała po 4–7 latach
Modyfikacja stylu życia (MSŻ); N = 5698 3,5 ± 2,4 kg 3,6 ± 2,6 kg
MSŻ + farmakoterapia; N = 9953 7,2 ± 1,6 kg brak danych
Leczenie chirurgiczne; N = 3622 28–76 kg 20 kg

N – liczba osób włączona do analizy, leczenie farmakologiczne obejmowało: orlistat, sibutraminę, metforminę

Jak to działa?

Obecnie dostępne prepa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI