Diagnoza lekarska u kobiety z cukrzycą ciążową

Diagnoza lekarska i dietetyczna

Cukrzyca jest najczęstszym powikłaniem metabolicznym w ciąży. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO 2013) zaburzenia gospodarki węglowodanowej w czasie ciąży klasyfikujemy jako: 1) rozwijającą się cukrzycę w ciąży (spełnia ogólne kryteria rozpoznania cukrzycy) oraz 2) cukrzycę ciążową (ang. gestational diabetes mellitus – GDM). Pacjentki z rozpoznaną cukrzycą (typu 1,2 lub MODY) przed ciążą klasyfikujemy do odrębnej grupy cukrzycy przedciążowej (ang. pre-gestional diabetes mellitus – PGDM) [1].

Obecna definicja cukrzycy ciążowej obejmuje każdą nieprawidłowość gospodarki węglowodanowej wykrytą podczas ciąży. Kryteria rozpoznania nieprawidłowej glikemii na czczo (ang. impaired fasting glucose – IFG) i upośledzonej tolerancji glukozy (ang. impaired glucose tolerance – IGT) zdefiniowane dla ogólnej populacji nie mają zastosowania w grupie ciężarnych. W Europie GDM dotyczy 3–5% kobiet ciężarnych i stanowi 90% przypadków cukrzycy towarzyszącej ciąży. Częstość występowania może wynosić od 1 do 14% w zależności od badanej populacji i przyjętych testów diagnostycznych [2]. U około 1/3 kobiet cukrzyca ciążowa powtarza się w kolejnej ciąży [3]. Wystąpienie cukrzycy w ciąży jest silnym czynnikiem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 u matki w dalszych latach życia [4].

POLECAMY

Etiologia zaburzeń gospodarki węglowodanowej w ciąży

U kobiet w ciąży w wyniku działania hormonów antagonistycznych do insuliny (laktogen łożyskowy, estrogeny, progesteron i prolaktyna) obserwujemy insulinooporność [5]. Wskazuje się również na inne czynniki uczestniczące we wzroście insulinooporności i patogenezie cukrzycy ciążowej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI