Diagnostyka laboratoryjna chorób alergicznych

Zapobieganie chorobom

Choroby alergiczne są coraz częstszym problemem zdrowotnym i ekonomicznym, szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych. Około 20–30% populacji doświadcza jakiejś formy alergii. Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych 20 lat liczba chorych obejmie połowę mieszkańców Europy. W Polsce, w zależności od regionu i płci, na alergię cierpi nawet 40% społeczeństwa, w tym dużo częściej w miastach niż na wsi. Wysoko uprzemysłowione środowisko wiąże się z dużo większym zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wody i żywności, a to może zaburzać funkcjonowanie ludzkiego układu odpornościowego. Przyczyną może być także coraz większe spożycie artykułów z dużą liczbą dodatków do żywności – barwników, konserwantów i polepszaczy smaku, które mogą być czynnikiem uruchamiającym reakcje immunologiczne w organizmie.
Alergię definiuje się jako nadmierną swoistą odpowiedź immunologiczną na czynniki zewnętrzne, powodującą wystąpienie objawów chorobowych. Wyróżnia się alergie IgE-zależne i IgE-niezależne. 
Do mechanizmów immunologicznych IgE-niezależnych zalicza się przede wszystkim alergie IgG-zależne. Dodatkowo istnieją kliniczne nietolerancje mające podłoże nieimmunologiczne i powstają na drodze zaburzeń metabolicznych lub reakcji enzymatycznych, farmakologicznych, toksycznych lub infekcji. Są one przyczyną nadwrażliwości pokarmowej określanej jako niealergiczna nadwrażliwość pokarmowa i powodują wiele przewlekłych lub nawracających objawów klinicznych. Typowym przykładem jest nietolerancja laktozy spowodowana defektem enzymatycznym (zaburzeniem metabolicznym), który polega na braku lub zmniejszeniu aktywności laktazy, enzymu rozkładającego dwucukier laktozę. 
Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji ds. Alergii (World Allergy Organization – WAO) w sprawie nomenklatury nadwrażliwości pokarmowych termin „nietolerancja” nie powinien być stosowany do określania dolegliwości związanych z reakcjami immunologicznymi. Mimo to nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna jest powszechnie nazywana nadwrażliwością pokarmową, alergią pokarmową IgG-zależną, nietolerancją pokarmową czy nietolerancją pokarmową IgG zależną.
U części pacjentów występują incydentalne łagodne reakcje alergiczne, u innych jest to długotrwała choroba wyniszczająca organizm. Może też wystąpić rzadka, ale natychmiastowa, gwałtownie przebiegająca reakcja anafilaktyczna na alergen, na który pacjent jest szczególnie wrażliwy. Nagłe zaburzenia układu naczyniowo-sercowego, duszność, osłabienie, silny świąd skóry, bóle brzucha, wymioty, katar, opuchnięcia warg i twar...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI