Czy probiotyki rzeczywiście szkodzą, czyli do jakiego zamieszania może doprowadzić nieumiejętna interpretacja badań naukowych

Układ trawienny i probiotykoterapia

Opublikowane 9 czerwca 2018 r. badanie obserwacyjne, mające na celu wykazanie potencjalnego związku pomiędzy stosowaniem probiotyków a rozwojem „mgły mózgowej”, stało się powodem wielu niejasności dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania probiotyków. Z tego względu w niniejszym opracowaniu podjęto próbę objaśnienia wspomnianej analizy i wskazania, u jakich pacjentów suplementy te powinny być stosowane z pewną ostrożnością, oraz rozwianie mitu, iż probiotyki „szkodzą”. 

Termin „mgła mózgowa” (BF, ang. brainfogg) zyskuje na popularności, mimo iż nie istnieją jakiekolwiek twarde kryteria diagnostyczne służące jej rzeczywistemu zdiagnozowaniu. Nie dysponujemy bowiem żadnymi konkretnymi markerami biologicznymi do rozpoznania BF i postawienia diagnozy. Brakuje jakiejkolwiek oficjalnej standaryzacji oraz prawidłowo zaprojektowanych i zatwierdzonych kwestionariuszy diagnostycznych. 

POLECAMY

Z tego względu diagnostyka tzw. mgły mózgowej jest w chwili obecnej de facto jedynie subiektywnym stwierdzeniem osoby badanej na temat swojego samopoczucia psychicznego (które, jak wiemy, zależy od wielu czynników endo- i egzogennych). Na potrzeby cytowanego badania przeprowadzonego przez zespół badaczy pod kierownictwem dr Sathis Rao, BF zdefiniowano jako obecność dwóch lub więcej spośród następujących objawów (utrzymujących się przez ponad 3 miesiące przed pierwszą konsultacją): 

 • splątanie umysłowe (ang. mental confusion),
 • zmętnienie umysłowe (ang. cloudiness),
 • pogorszenie zdolności do oceny rzeczywistości (ang. impaired judgement – można założyć, iż chodzi o zaburzenie koncentracji i uwagi),
 • pogorszenie pamięci krótkotrwałej (ang. poor short-term memory),
 • trudności z koncentracją (ang. difficulty with concentration).

U pacj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
 • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
 • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
 • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI