Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja żywieniowa

12 stycznia 2015

Żywotność samic myszy zmniejszona poprzez dietę fruktozowo-glukozową

0 264

Niedawno przeprowadzone badania na samicach myszy dowiodły, że mieszanka fruktozy i glukozy zawarta w syropie kukurydzianym, miała dla nich toksyczne skutki w momencie dostarczania im dawek proporcjonalnych do tych, które przyjmują Amerykanie. W badaniu porównywane były skutki spożywania fruktozy zawartej w syropie kukurydzianym do sacharozy czy cukru stołowego.

POLECAMY

W badaniu wzięto pod lupę myszy, na których stosowano zdrową dietę przez okres 40 tygodni. 25% kalorii w tej diecie pochodziło z fruktozy, glukozy lub sacharozy. Przed wprowadzeniem diety myszy były pod obserwacją przez 32 tygodnie.

Eksperci oszacowali, że dieta ok. 13-25% Amerykanów składa się w 25% lub więcej z cukrów. 44% z tych cukrów to sacharoza, 42% to syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, a 14% to inne kombinacje fruktozy i glukozy, takie jak miód.

Różnica pomiędzy sacharozą a syropem kukurydzianym o wysokiej zawartości fruktozy

Syrop kukurydziany i sacharoza posiadają podobną ilość fruktozy i glukozy, różnica polega na ich układzie cząsteczkowym. W syropie kukurydzianym fruktoza i glukoza to osobne cząsteczki, znane pod nazwą monosacharydy. W sacharozie te cukry się ze sobą wiążą, nosząc nazwę związku disacharydowego.

Badaniu poddano 160 myszy, umieszczając je w pomieszczeniach, w których mogły walczyć o pokarm, terytorium i kolegów. Pomieszczenia miały 377 m² i mieściły 8-10 samców i 14-20 samic.

Przed badaniem na myszach była stosowana dieta fruktozowo-glukozowa bądź dieta bogata w sacharozę. Podczas badania myszy miały dostęp jedynie do pokarmu z tymi pierwszymi cukrami.

Samice myszy, które przed badaniem jak i w jego trakcie były na diecie fruktozowo-glukozowej osiągnęły śmiertelność o 1,87% większą niż te, które przed badaniem były na diecie z udziałem sacharozy. U tych pierwszych zauważono również spadek reprodukcyjny w wysokości 26,4%.

Bakterie jelitowe

Naukowcy przypuszczają, że wyniki ich badań mają związek z bakteriami jelitowymi. Otóż różne cukry wpływają inaczej na rozwój bakterii w jelitach. Jedne mogą bardziej sprzyjać rozwojowi bakterii niż drugie.

Aleksandra Duda źródło: ScienceNews.pl

Przypisy