Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja żywieniowa

6 listopada 2014

Żywność USA oznaczona jako "naturalna" często zawiera GMO – raporty grupowe

261

Wg raportu dot. testowania grupy produktów non-profit większość z pakowanej żywności oznaczonej jako "naturalna", a testowanej przez Consumer Reports w rzeczywistości zawierała zmodyfikowane genetycznie składniki w znacznej ilości. Consumer Reports przeprowadził badanie na ponad 80 różnych produkach przetworzonych zawierających kukurydzę lub soję (dwóch najczęściej modyfikowanych genetycznie upraw w USA) w celu ustalenia, czy roszczenia dotyczące etykietowania GMO obecności były dokładne. Wynikło z nich, że chociaż żywność oznaczona jako "non-GMO" lub "organic" została uznana za wolną od genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy i soi, praktycznie wszystkie żywności oznaczone jako "naturalne" lub nieoznaczone zawierały znaczne ilości składniki GMO.

POLECAMY

Etykietowe zamieszanie

Raport należy do Grocery Manufacturers Association, skupiającego ponad 300 firm spożywczych. Naciska ono na rząd federalny do opracowania definicji terminu "naturalny" na opakowaniach żywności. Niektórzy producenci żywności zostali pozwani za nadużywanie etykiety "naturlane" na produktach, które zawierają genetycznie zmodyfikowane składniki. Biotechnologiczne uprawy obecne na rynku to uprawy m.in. kukurydzy, soi, rzepaku i buraków cukrowych, które zostały zmodyfikowane genetycznie w celu odparcia bezpośredniego szkodników lub tolerancji rozpylaniu herbicydów. Firmy, które rozwijają te uprawy twierdzą, iż są bezpieczne. Krytycy wskazują jednak badania, które pokazują problemy zdrowotne ludzi i zwierząt oraz szkody dla środowiska. W październiku ubiegłego roku podczas międzynarodowej koalicji naukowców oświadczono, że brakuje porozumienia w społeczności naukowej na temat bezpieczeństwa upraw genetycznie modyfikowanych.

Obowiązkowe znakowanie żywności

Stan Vermont uchwalił ustawę, która wymaga, aby pokarmy zawierające składniki GMO były oznaczone jako takie, a ponad 20 innych stanów rozważa obowiązkowe znakowanie żywności GMO, w tym Kolorado i Oregon, które rozważą tę kwestię na kartach do głosowania w wyborach w listopadzie. Ramię polityki Consumer Reports, konsumentów Unii, wspiera obowiązkowe etykietowanie produktów zawierających GMO. Kinga Siedlik źródło: ScienceNews.pl

Przypisy