Żywność – krok do przodu czy krok w tył?

Polecamy

W ciągu ostatnich lat, mimo postępu technologicznego, rosnącej liczby innowacyjnych rozwiązań i zwiększającej się świadomości, głód na świecie i niedożywienie przestały maleć. Europa jest jednym z regionów, w którym procent populacji zmagającej się z niedożywieniem jest niezmienny, ale to wyjątek.

infuture.institute we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotował materiał prezentujący główne zagrożenia oraz najważniejsze megatrendy, które mają największy wpływ na przyszłość systemu żywieniowego.

– Nie ma dłużej trwającego megatrendu niż trend głodu – powiedział podczas warsztatu badawczego prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie.

POLECAMY

Podczas spotkania eksperci oceniali między innymi czynniki, które mają największy wpływ na przyszłość systemu żywieniowego. Wśród nich to transformacja klimatyczna uzyskała najwięcej wskazań.

– „Dążenie UE oraz USA i innych krajów do tego, by zaostrzać normy produkcji żywności, może powodować, że produkcja ta będzie uciekać do krajów, gdzie te wymagania są mniejsze. I nastąpi wydłużanie tras, transportu, wydłużanie łańcuchów dostaw”.  – prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński, Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie.

Konflikty zbrojne sprawiły, że problem globalnego bezpieczeństwa żywieniowego stał się jeszcze bardziej poważny. Efektem tego procesu jest między innymi znaczna zmiana cen. Dane z ostatnich 12 miesięcy wskazują wzrost ceny żywności: o 13,4% w Polsce, a w Unii Europejskiej o 11.9%. Jest to tylko jedno z czterech zagrożeń zdefiniowanych razem z ekspertami, które wpływają na przyszłość systemu żywieniowego. Jako najistotniejsze zostały również wskazane:

- powracające pandemie,

- konflikty zbrojne,

- oraz rosnące ceny żywności. 

Mimo tego, że Zero głodu na świecie to jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w 2015 roku, działania świata w kierunku walki z głodem są wciąż niewystarczające. Według ekspertów tworzących The Global Hunger Index nie osiągniemy celu wyeliminowania głodu na świecie do 2030 roku[1].

Projektując rozwiązania odpowiadające na wyzwania systemu żywienia często skupiamy się na technologii, zapominając o konsumentach, którzy mają swoje przyzwyczajenia i obawy wymagające zaadresowania. 

Więcej informacji, danych dotyczących skali zjawiska niedożywienia oraz najważniejsze megatrendy, które mają największy wpływ na przyszłość systemu żywieniowego w artykule: Żywność – krok do przodu czy krok w tył? opublikowanym na stronie infuture.institute.

 

[1] Hunger And Food Systems In Conflict Settings – Issues In Focus (Globalhungerindex.Org), dost

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI