Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wśród ćwiczącej młodzieży z Regionu Północno-Zachodniego nie ma osób otyłych

Artykuł | 24 października 2018 |
263

Wyjątkowy projekt badawczy #zacznijodlekkiej przeprowadzony wśród polskiej młodzieży

POLECAMY

O tym, że sport to zdrowie, nie trzeba nikogo przekonywać. Dowodem na to są regularnie ćwiczące nastolatki z Regionu Północno-Zachodniego. Ogólnopolski projekt badawczy #zacznijodlekkiej wykazał, że wśród nich nie ma w ogóle osób otyłych. Okazuje się też, że regularna aktywność fizyczna sprzyja kształtowaniu tzw. „profilu mistrza” – cech pomagających osiągnąć sukces w życiu.

Badaniem #zacznijodlekkiejobjęto 1014 nastolatków – dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat z wszystkich regionów kraju. 507 z nich uczestniczyło w programie Lekkoatletyka dla każdego (LDK). Druga połowa to młodzież niebiorąca w nim udziału. Wśród nich znalazły się także osoby z północnego-zachodu Polski. Od czerwca do listopada 2017 r. porównywano ich pod kątem: budowy ciała i sprawności fizycznej, sposobu odżywiania oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych. Projekt przeprowadzili eksperci z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz NestléPolska. Na tak wnikliwe badanie pozwoliła im m.in. dokładna wiedza kiedy, jak często i jakie dyscypliny sportowe uprawia młodzież w ramach programu LDK.Wyniki projektu #zacznijodlekkiej mają wartość naukową. Podsumowano je w szczegółowym raporcie.

 

Wnioski z badania #zacznijodlekkiej – Region Północno-Zachodni

Parametry fizyczne

Badanie #zacznijodlekkiejpotwierdziło, że regularnie uprawiająca sport młodzież charakteryzuje się bardziej prawidłową budową ciała(np. mniejszym obwodem talii czy większym udziałem tkanki mięśniowej w organizmie)niż ich niećwiczący rówieśnicy. Nie inaczej było w przypadku nastolatków z Regionu Północno-Zachodniego. W dodatku, była to jedna z dwóch części kraju (obok Regionu Centralnego), gdzie wśród ćwiczących nie byłow ogóle osób otyłych!W tym kontekście nieco zaskakujące jest, że pod względem sprawności fizycznej biorące udział w LDKdziewczęta z tej części Polski nie różniły się znacząco od swoich niećwiczących koleżanek.

Nawyki żywieniowe

Wbrew powszechnemu przekonaniu, badanie #zacznijodlekkiej wykazało, że uprawianiu sportu nie zawsze towarzyszy prawidłowy sposób odżywiania. Większość badanych nastolatków (75%) spożywa zbyt mało warzyw – mniej niż 3 porcje dziennie. Dotyczy to także osób z północnego zachodu. Podobnie jak wszyscy badani, młodzi ludzie z tej części Polski jedzą też zbyt dużo cukrów prostych i piją za mało produktów mlecznych. Wyróżnia ich za to otwartość na nowe smaki, których chętnie próbuje ponad 30% z nich.

Kompetencje psycho-społeczne

Otwartość, umiejętność pracy w zespole, wiara we własne możliwości i w realizację zamierzonych celów – to cechy, które pomagają osiągnąć życiowy sukces. Składają się one na tzw. „profil mistrza”. Okazuje się, że regularne uprawianie sportu kształtuje go i wzmacnia. Charakteryzowało się nim 30% wszystkich badanych osób objętych programem LDK(aż o 8,5% więcej niż w grupie niećwiczącej). Podobnie było w przypadku regularnie ćwiczącej młodzieży z omawianego regionu.

Sebastian Chmara, Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki powiedział – Rezultaty badania to kolejny dowód na to, że sport to zdrowie. Cieszy nas też, że aktywny tryb życia wykształca i wzmacnia pożądane cechy charakteru zwiększające szansę na osiągnięcie sukcesu w życiu. Mamy nadzieję, że to zachęci młodychdo uprawiania sportu i przekona ich, że lekkoatletyka naprawdę jest dla każdego.

O programie Lekkoatletyka dla każdego

Lekkoatletyka dla każdego to program skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Realizowany jest od 2014 r. przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz firmę NestléPolska, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach LDK młodzież z całej Polski regularnie uprawia różne dyscypliny lekkoatletyczne pod okiem wykwalifikowanych trenerów oraz zdobywa wiedzę na temat zasad prawidłowego odżywiania. LDK łączy więc w sobie dwa ważne dla rozwoju młodego organizmu elementy – odpowiednią do wieku dawkę ruchu i zbilansowany sposób odżywiania.

 

Przypisy