Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdrowe odżywianie

21 kwietnia 2017

Wieprzowina PQS

256

Proces produkcji w łańcuchu „od pola do stołu” został tak zaprojektowany, aby jakość mięsa była budowana na każdym etapie produkcji, w sposób naturalny, bez wspomagania substancjami chemicznymi, z dbałością o dobrostan zwierząt i środowisko naturalne. 

POLECAMY

Zaangażowani w produkcję rolnicy dbają nie tylko o właściwy dobór ras, odpowiednie żywienie i dobrostan zwierząt, ale muszą udokumentować krajowe pochodzenie świń. Ścieżka śledzenia drogi tuczników z gospodarstwa do rzeźni, a później mięsa na półkę sklepową sprawia, że nie jest ono anonimowe a oprócz wysokiej jakości sensorycznej i kontrolowanego sposobu produkcji, ma także  znane pochodzenie. Gwarancją tych wyróżników  jest  certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą podległą Polskiemu Centrum Akredytacji. 

Na zapewnienie wyjątkowych parametrów mięsa wieprzowego decydujących o jego wartości konsumpcyjnej i przetwórczej mają wpływ wszyscy uczestnicy systemu PQS (rolnicy, przetwórcy, dystrybutorzy), którzy dobrowolnie zgadzają się na przestrzeganie dodatkowych wymogów w procesie produkcyjnym. Najważniejsze zalecenia w produkcji to: stosowanie wybranych ras, odpowiednie wykorzystanie ich zdolności do odkładania dużych ilości białka (mięsa) przy minimalnym udziale tkanki tłuszczowej, właściwe żywienie, wykorzystanie zwierząt bez defektów genetycznych i prawidłowo przeprowadzony obrót przedubojowy. Ten ostatni element nabiera szczególnego znaczenia, bowiem właściwe postępowanie  ze zwierzętami  w gospodarstwie, w czasie transportu i na terenie zakładów mięsnych ma na celu eliminację lub zminimalizowanie  działania czynników stresogennych. Stres w trakcie obrotu może spowodować zachwianie równowagi fizjologicznej i wywołać szereg nieodwracalnych reakcji metabolicznych, prowadzących do powstania wad jakości mięsa. Dodatkowe szkolenia kierowców transportujących żywiec oraz pracowników zakładów mięsnych pozwalają na uświadomienie im wpływu stresu na końcową jakość mięsa, a to pozwala zachować odpowiednie standardy postępowania ze zwierzętami. Innym warunkiem produkcji - zgodnie z wymogami PQS - jest ubój zwierząt przy właściwej masie ciała i w określonym wieku, co również jest czynnikiem wpływającym na jakość mięsa.

Mięso PQS sprzedawane jest w formie pakowanej, często w opakowaniu MAP, które pozwala na zachowanie korzystnych warunków higienicznych, chroni je przed dostępem drobnoustrojów i  zwiększa jego trwałość. Dodatkowo oznakowane jest błękitnym logo systemu, dzięki czemu konsumenci mają pewność, że kupują mięso ze sprawdzonej produkcji.

Niezbędnym wymogiem systemu PQS jest obowiązkowa kontrola i certyfikacja, której podlegają uczestnicy łańcucha produkcyjnego oraz wszystkie jego elementy, a także produkt końcowy – mięso. Kontrola jest przeprowadzana przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i po pozytywnym przejściu audytu, kończy się wydaniem certyfikatu. Jest to jednoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymagań stawianych przez system PQS i daje nam pewność, że uzyskane mięso charakteryzuje się prawidłowymi parametrami w zakresie barwy, wodochłonności i zawartości tłuszczu śródmięśniowego (IMF), które decydują o jego ponadprzeciętnych walorach przetwórczych i kulinarnych oraz smakowitości. Dzięki tym wymaganiom mięso PQS:

  • ma prawidłową, apetyczną  różowo-czerwoną  barwę,
  • jest kruche, soczyste,
  • bez  nadmiernego wycieku soku mięśniowego,
  •  wolne od wad jakości typu PSE i DFD.

Ponadto ma niską zawartość tłuszczu i jest wolne od  obcych zapachów (np. knurzego czy rybiego).

Certyfikowane mięso wieprzowe PQS pozwala w pełni zaspokoić rosnące oczekiwania współczesnych odbiorców, oferując bardzo dobry produkt uzyskany w sposób naturalny, bez stosowania antybiotyków, hormonów i nastrzykiwania. Jego wartość dodaną tworzy produkcja  z poszanowaniem zasad dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska naturalnego. System gwarantuje otrzymanie mięsa wieprzowego, które jest w pełni PRODUKTEM POLSKIM, ponieważ produkcja w  systemie  PQS odbywa się z udziałem naszych rolników na bazie prosiąt urodzonych w Polsce, tu odchowanych i poddanych ubojowi, co ma znaczenie dla wielu klientów poszukujących produktów krajowych.

Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

Przypisy