Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia dietetyczne

30 kwietnia 2020

NR 2 (Kwiecień 2020)

Wiadomości dietetyczne

375

Cukrzyca współistniejąca powoduje rozregulowanie układu immunologicznego i nasilenie choroby po zakażeniu MERS-CoV

Koronawirus zespołu oddechowego (MERS-CoV) pojawił się w 2012 r. w Arabii Saudyjskiej i spowodował ponad 2400 przypadków zachorowań i ponad 800 zgonów. Badania epidemiologiczne wykazały, że cukrzyca jest pierwotną chorobą towarzyszącą związaną z ciężką lub śmiertelną infekcją MERS-CoV. Zrozumienie wpływu cukrzycy na MERS jest ważne ze względu na obciążenie cukrzycą populacji na całym świecie.  

POLECAMY

W badaniu zastosowano model, w którym myszy stały się podatne na MERS-CoV poprzez ekspresję ludzkiego enzymu dipeptydylopeptydazy IV (DPP4), a cukrzycę typu 2 wywołano przez podawanie diety wysokotłuszczowej. Po zakażeniu MERS-CoV myszy z cukrzycą miały przedłużoną fazę ciężkiej choroby i opóźniony proces rekonwalescencji o 21 dni. Myszy cukrzycowe cechowały się mniejszą ilością zapalnych monocytów/makrofagów i komórek T CD4 +, co korelowało z niższymi poziomami ekspresji chemokin Ccl2 i Cxcl10, które są ważnymi mediatorami stanu zapalnego. Myszy cukrzycowe miały również niższe poziomy ekspresji cytokin TNF-α, interleukin 6, 12b i genu Arg1 oraz wyższe poziomy ekspresji interleukiny 17a. Dane te sugerują, że zwiększone nasilenie choroby obserwowane u osób z MERS i współistniejącą cukrzycą typu 2 jest prawdopodobnie spowodowane rozregulowaną odpowiedzią immunologiczną, co powoduje cięższą i dłuższą patologię płuc.

Źródło: Kulcsar K.A., Coleman C.M., Beck S.E., Frieman M.B. Comorbid diabetes results in immune dysregulation and enhanced disease severity following MERS-CoV infection. JCI Insight. 2019 Oct 17;4(20). doi: 10.1172/jci.insight.131774.

Kolonizacja i immunoregulacja Lactobacillus plantarum BF_15, nowego szczepu probiotycznego z kału niemowląt karmionych piersią

Immunosupresja jest objawem braku równowagi w układzie odpornościowym, często w trakcie trwania stanu zapalnego. W ostatnich latach stwierdzono, że bakterie kwasu mlekowego (LAB) są ważnymi składnikami wrodzonego układu odpornościowego organizmu i są niezbędne do utrzymania prawidłowej funkcji odpornościowej. Lactobacillus plantarum BF_15, nowy szczep izolowany z kału niemowląt karmionych piersią, wykazuje potencjał jako immunomodulator w badaniach prowadzonych w warunkach in vitro.

W prezentowanym badaniu wykorzystano elektroforezę żelową z gradientową reakcją denaturującą polimerazę (PCR-DGGE) opartą na genie kodującym podjednostkę RNA-polimerazę beta (rpoB) w celu analizy kolonizacji L. plantarum BF_15 w jelicie myszy. Ponadto Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) wykorzystano jako szczep kontroli pozytywnej. Wyniki rzeczywiście potwierdziły tezę, że L. plantarum BF_15 dobrze skolonizował mysie jelita, czego potwierdzeniem była jego identyfikacja w kale myszy 14 dni po zaprzestaniu podawania probiotyku. Ponadto stwierdzono, że L. plantarum BF_15 chroni myszy przed obniżeniem poziomu kilku wskaźników związanych z odpornością, w tym wskaźników grasicy i śledziony, proliferacji limfocytów śledziony, stopnia obrzęku palców, poziomu przeciwciał hemolizyny w surowicy i wskaźnika fagocytozy makrofagów, wywołanych przez wysokie dawki (200 mg/kg) dootrzewnowo podawanego cyklofosfamidu (CTX). Ponadto stwierdzono, że szczep skutecznie równoważy dysbiozę mikrobioty jelitowej u myszy. Łącznie wyniki te wskazują, że L. plantarum BF_15 może nie tylko skutecznie skolonizować mysie jelita, ale także może złagodzić indukowaną immunosupresję CTX poprzez przywrócenie równowagi mikrobioty jelitowej. Dostarcza to zatem mocnych dowodów na to, że L. plantarum BF_15 może potencjalnie stać się wysoce skutecznym immunomodulującym probiotykiem równie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy