Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja żywieniowa

22 sierpnia 2014

Śmierć i poważne powikłania bardziej prawdopodobne u pacjentów z niedoborem witaminy D

0 400
Badania przeprowadzane w Cleveland Clinig sugerują, że niski poziom witaminy D związany jest z podwyższonym ryzykiem śmierci po operacji serca. Wcześniej przeprowadzane badanie, również informowały, że niedobór tej witaminy jest przyczyną wielu chorób i osłabienia organizmu. Pacjenci z niskim poziomem witaminy D we krwi mają zwiększone ryzyko śmierci i większe ryzyko poważnych powikłań po zabiegu serca - tak sugerują nowe badania. - Stężenie witaminy D wiąże się z większym prawdopodobieństwem śmierci w szpitalu. Chodzi przede wszystkim o ciężkie stany zakażenia oraz poważne choroby sercowo-naczyniowe - uważa dr Alparslan Turan, który opublikował swoje wyniki badań. Naukowcy wierzą, że ich wyniki będą punktem wyjściowym dla dalszych analiz, które pozwolą sprawdzić, czy suplementacja witaminy D przed operacją może zmniejszyć ryzyko tych prawdopodobnych powikłań. Aby uzyskać odpowiednie rezultaty, naukowcy przeanalizowali związek pomiędzy poziomem witaminy D, a wynikami operacji u około 3 500 pacjentów, którzy przeszli operację serca w 2005 roku oraz pacjentów, którzy w 2011 posiadali odnotowane informacje o ich poziomie witaminy D w czasie operacji. Stężenie witaminy D w próbkach krwi analizowano jako czynnik ryzyka zgonu, chorób sercowo-naczyniowych lub ciężkich zakażeń podczas pobytu pacjenta w szpitalu. W analizie uwzględniono również czynniki demograficzne oraz inne schorzenia, które wystąpiły w trakcie leczenia. Poziom witaminy D mierzy się dzięki próbkom krwi. W jej stężeniu mierzy się poziom 25-hydroksywitaminy, której stężenie powinno być większe niż 30ng na mililitr. Średni poziom u pacjentów, wynosił 23,5 ng, a prawie 20% miało mniej niż 10 ng/ml. Większość pacjentów, którzy niespełniali norm stężenia witaminy D w organizmie, miało większe prawdopodobieństwo licznych komplikacji pooperacyjnych oraz wyższe prawdopodobieństwo śmierci. - Niedobór witaminy D jest globalnym problemem zdrowotnym - uważa dr Turan. Oprócz ochronnych efektów sercowo-naczyniowych i neurologicznych, witamina D odgrywa ważną rolę w układzie immunologicznym. Przyjmowanie tej witaminy, jest niezbędnym elementem zdrowia i życia człowieka. Dr Turan przypomina, że ich badania były ograniczone, więc potrzebne są dalsze badania, które po pierwsze sprawdzą czy suplementacja tej witaminy przed operacja przyniesie korzyści. Opracował: Damian Nowaczek źródło: ScienceNews.p

Przypisy