Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja żywieniowa

12 lutego 2018

Rola pieczywa funkcjonalnego w diecie

0 388

Jednym z determinantów zachowania zdrowia jest racjonalne żywienie. W dobie tak niezwykle wysokiego ryzyka zachorowalności na choroby dietozależne wzrasta świadomość społeczeństwa w celu ich prewencji. Szczególną rolę przypisuje się produktom, które w swoim składzie zawierają substancje, mające udowodniony naukowo wpływ na poprawę stanu zdrowia – czyli żywności funkcjonalnej. Efektem tego jest zwiększenie wymagań dotyczących dostępności produktów żywnościowych pozytywnie wpływających na stan zdrowia.

         Żywność można uznać za funkcjonalną, jeśli spełnia obiektywnie udokumentowane korzystne (prozdrowotne) działanie na organizm. Warunkiem niezbędnym do określenia żywności jako funkcjonalnej jest jej postać – musi stanowić zwyczajowy produkt spożywczy.

         Branża piekarnicza również podejmuje działania mające na celu ochronę nabywcy przed schorzeniami dietozależnymi. Pieczywo odgrywa w tej kwestii niesłychaną rolę, ze względu na jego powszechność w diecie oraz możliwości technologiczne. Sposób wytwarzania pieczywa umożliwia wzbogacanie jego składu o zróżnicowane dodatki, czyniąc go jednocześnie produktem funkcjonalnym. Biorąc pod uwagę popularność tego produktu zbożowego, dzięki stosowaniu w jego produkcji składników bioaktywnych, możliwa jest ogólna poprawa stanu odżywienia populacji.

Autor: mgr Gabriela Potapowicz, dietetyk

Przypisy