Relacja z konferencji prasowej Instytutu Żywności i Żywienia

Edukacja żywieniowa

W dniu 19.01.2017 roku, w Instytucie Żywności i Żywienia odbyła się konferencja prasowa. Celem konferencji było przedstawienie dziennikarzom Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) – nowej inicjatywy Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ), która jest odpowiedzią na edukacyjne potrzeby Polaków w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia. Przez ostatnie kilka lat IŻŻ prowadził projekt Zachowaj Równowagę, który jednoznacznie pokazał, że Polacy potrzebują edukacji dotyczącej żywności i stosowanej diety. NCEŻ, kontynuując działania projektu, odpowiada na potrzeby Polaków i jest powszechnie dostępnym źródłem rzetelnej wiedzy na temat prawidłowego sposobu żywienia i aktywności fizycznej. Podczas konferencji przedstawione zostały wyniki badania konsumenckiego, zrealizowanego w związku z projektem ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem badania było poznanie nawyków żywieniowych, wiedzy i przekonań respondentów w zakresie stylu życia, aby jak najlepiej dostosować działalność NCEŻ do potrzeb Polaków. Przeprowadzone badanie jakościowe jest jednym z nielicznych tak szczegółowych opracowań na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Badanie obejmowało bardzo szerokie spektrum osób, dzięki temu stanowi znakomite kompendium aktualnej wiedzy w omawianym zakresie.   www.ncez.pl

POLECAMY

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI