Prof. dr hab. Mirosław Jarosz zaprasza na II Narodowy Kongres Żywieniowy poświęcony nowotworom

Edukacja żywieniowa

Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją zapraszam do udziału w obradach II Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2016”, który odbędzie się 27 stycznia 2017 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Głównym zagadnieniem II Narodowego Kongresu Żywieniowego będzie sposób w jaki można w Polsce istotnie zmniejszyć zachorowalność na nowotwory złośliwe. W tracie obrad przedstawione będą najnowsze badania naukowe Instytutu Żywności i Żywienia obejmujące podsumowanie kilkudziesięciu lat, ukazujące, jak zmiany żywieniowe i stylu życia Polaków wpłynęły na epidemiologię różnych nowotworów złośliwych. Poza tym przedstawione będą aktualne zalecenia dla populacji ogólnej w celu zmniejszenia zachorowań na nowotwory złośliwe, jak również zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej, które zwiększają skuteczność postępowania terapeutycznego w chemioterapii i radioterapii u chorych z wykrytymi nowotworami. W kolejnych sesjach Kongresu przedstawione będą również najnowsze zalecenia dla chorych w remisji oraz dla chorych po wyleczeniu nowotworu złośliwego w celu uniknięcia wznowy lub zachorowania na nowotwór w innej lokalizacji. Wśród pozostałych tematów, które będą poruszone w czasie obrad II Narodowego Kongresu Żywieniowego, przewidziane są zagadnienia i standardy dotyczące żywienia w szpitalach jako elementu leczenia oraz żywienia kobiet w ciąży jako ważnego elementu prewencji u potomstwa nie tylko otyłości, lecz także przewlekłych chorób niezakaźnych (nowotworów, udarów, zawałów, osteoporozy). Z poważaniem, prof. dr hab. Mirosław Jarosz Przewodniczący Komitetu Naukowo-Organizacyjnego II Narodowy Kongres Żywieniowy będzie poświęcony nowotworom Jak można zmniejszyć zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce ─ w oparciu o aktualną wiedzę naukową z obszaru medycyny, biochemii i dietetyki? Odpowiedź na to pytanie będzie można uzyskać już 27 stycznia 2017 r. w War-szawie podczas II Narodowego Kongresu Żywieniowego na PGE Narodowym. W programie kongresu, organizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), przewidzianych jest kilkanaście wykładów poruszających różne aspekty żywienio-wego zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych oraz żywieniowych czynni-ków ryzyka. Wykładowcami będą uznani eksperci z IŻŻ oraz kilku innych ośrod-ków naukowych i medycznych w Polsce. Dlaczego przetworzona żywność może być rakotwórcza? Jaki wpływ na rozwój nowotworów mają zanieczyszczenia żywności? Czy należy się obawiać substancji dodatkowych w produktach spożywczych? – to tylko niektóre z ciekawych tema-tów, jakie będą poruszane w trakcie kongresu podzielonego na cztery odrębne sesje. Sesja I pozwoli przedstawić najnowsze badania naukowe IŻŻ ukazujące m.in. jak zmiany w żywieniu i stylu życia Polaków z ostatnich kilkudziesięciu lat wpłynęły na występowanie różnych nowotworów złośliwych. W sesji II, poświęconej profi-laktyce, omówione zostaną praktyczne zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej oraz odbędzie się debata, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Unii Onkologii. Sesja III poświęcona będzie żywie-niu i aktywności fizycznej osób chorych na nowotwory z zaburzeniami stanu od-żywienia. Jej uczestnikami będą eksperci m.in. z Centrum Zdrowia Dziecka, Pol-skiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz AWF we Wrocławiu. Sesja IV poświęcona będzie rekomendacjom dotyczącym stylu życia dla osób po wyleczeniu nowotworu. Jej uczestnikami będą m.in. przedstawiciele Centrum Edukacji Zdrowotnej w Warszawie i AWF we Wrocławiu. Szczegółowy program wydarzenia, formularze zgłoszeniowe i inne ważne informa-cje znaleźć można na stronie internetowej: //kongres-zywieniowy.waw.pl/

POLECAMY

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI