Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja żywieniowa

7 lutego 2014

Postrzeganie otyłości jako choroby zmniejsza motywację do kontroli wagi

0 374

Wiadomości, które opisują otyłość jako chorobę, mogą zaburzyć zdrowe zachowania i przekonania wśród osób otyłych. Wyniki nowego badania, opublikowanego w Psychological Science, pokazują, że osoby otyłe narażone na takie wiadomości pomniejszają znaczenie diety skoncentrowanej na zdrowie i mniej dbają o swoją wagę. Naukowcy, Crystal Hoyt i Jeni Burnette z Uniwersytetu Richmond i Lisa Auster - Gussman z Uniwersytetu w Minesocie, byli zainteresowani badaniem skutków wiadomości dotyczących zdrowia i diety po American Medical Association (czerwiec 2013r.), na którym sklasyfikowano otyłość jako chorobę. "Biorąc pod uwagę, że otyłość jest istotnym problemem zdrowia publicznego, bardziej dopracowane jest rozumienie otyłości jako choroby ma istotne znaczenie zarówno dla pacjentów, jak i wyników działań politycznych" - mówi Hoyt. "Eksperci zastanawiali się nad meritum polityki AMA - chcieliśmy przyczynić się do debaty poprzez wprowadzenie danych, a nie spekulacje oraz skoncentrować się na konsekwencjach psychologicznych." Hoyt i jego zespół wysnuli hipotezę, że mówienie o otyłości jak o chorobie może zachęcać do przekonania, że waga jest niezmienna, a zatem dokonywanie próby kontrolowania wagi wydaje się być bez sensu, zwłaszcza wśród osób otyłych. Naukowcy zebrali grupę ponad 700 uczestników do wzięcia udziału w ankiecie internetowej. Uczestnicy mieli przeczytać artykuły na temat zdrowia i wagi, a następnie odpowiedzieć na różne pytania. Co ważne, część uczestników przeczytała artykuł opisujący otyłość jako chorobę, inni przeczytali standardową społeczno-zdrowotną informację o masie, a pozostali przeczytali artykuł wyraźnie stwierdzający, że otyłość nie jest chorobą. Wyniki pokazały, że rodzaj czytanej informacji miał wyraźny wpływ na postawy badanych wobec zdrowia, diety i wagi. Otyli uczestnicy, którzy przeczytali artykuł opisujący otyłość jako chorobę pomniejszali znaczenie zdrowej diety i lekceważyli istotę prawidłowej wagi w stosunku do tych, którzy przeczytali dwa inne artykuły. "Reasumując, wyniki wskazują na to, że ludzie słyszący komunikaty o istocie otyłości wyciągają konsekwencje dotyczące ich samoregulacji" - mówi Hoyt. "Mamy nadzieję na lepsze zrozumienie tego w jaki sposób mówienie o otyłości jako chorobie wpływa na postrzeganie możliwości kontroli wagi" – dodaje. Autor: Sara Borys źródło: ScienceNews.pl

Przypisy