Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza do współpracy.

Artykuł | 10 października 2017 |
0 345

Istniejemy od 1981 roku i jesteśmy największą organizacją pacjentów w Polsce. Zrzeszamy około 80 000 osób w blisko 400 kołach na terenie całego kraju.

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak:

1)    opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona ich interesów wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, miejsc pracy, szkół, uczelni i innych instytucji;

2)    dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez kreowanie właściwego systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty leczenia nie będą nadmiernym obciążeniem finansowym dla pacjentów;

3)    edukacja diabetyków w zakresie dbania o zdrowie, stosowania odpowiednich terapii, leczenia, zapobiegania powikłaniom, diety i innych niezbędnych elementów życia z cukrzycą;

4)    poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie;

5)    pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku - chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych;

6)    integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Zarząd Główny

ul. Wiosny Ludów 71

02-495 Warszawa

tel./fax 22 668 47 19

mail sekretariat@diabetyk.org.pl

www.diabetyk.org.pl

www.facebook.com/PolskieStowarzyszenieDiabetykow/

Przypisy