Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja żywieniowa

27 października 2014

Podawanie antybiotyków w okresie niemowlęcym zwiększa ryzyko otyłości dziecięcej

0 362

Wyniki najnowszych badań sugerują, że dzieci, które przeszły kilka terapii antybiotykowych przed ukończeniem drugiego roku życia mogą być bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nadwagi przed ukończeniem piątego roku życia.

Zaburzona flora bakteryjna sprzyja nadwadze i otyłości

Przedmiotem zainteresowania naukowców ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii stały się związki między stosowaniem terapii antybiotykowej i zwiększonym ryzykiem wystąpienia otyłości. Antybiotyki są rozpatrywane jako jeden z czynników ryzyka. Jedna z hipotez przedstawionych przez badaczy zakłada, że bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym, które mają wpływ na proces trawienia pokarmów przez organizm, mają również znaczenie w kontekście utrzymania prawidłowej masy ciała. Antybiotyki zabijają znaczną część bakterii w przewodzie pokarmowym, co może zwiększać podatność organizmu na otyłość. Naukowcy twierdzą również, że leki z antybiotykami mogą zmieniać odbiór smaku niektórych pokarmów oraz zaburzyć codzienną aktywność fizyczną ze względu na inne skutki uboczne.

Wyniki najnowszych badań

Na potrzeby badań wykorzystano dane z kart zdrowia 64 580 dzieci, które zebrano w latach 2001-2013. Zgromadzone informacje pochodziły z wizyt lekarskich, podczas których badano stan zdrowia dzieci do ukończenia piątego roku życia. Prawie 70% badanych dzieci było objętych leczeniem z wykorzystaniem antybiotyków przed ukończeniem drugiego roku życia. W drugim roku życia, u  23% badanych dzieci stwierdzono nadwagę lub otyłość. Wraz z upływem kolejnych lat odsetek dzieci z problemami z wagą wzrastał. Wśród dzieci w wieku trzech lat wzrósł do 30 procent, a u dzieci w wieku czterech lat odsetek ten wyniósł 33%. Im więcej razy dzieci były narażone na działanie antybiotyków w młodszym wieku, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia  nadwagi lub otyłości w późniejszym czasie. Związki między terapią antybiotykową a ryzykiem otyłości były szczególnie widoczne w przypadku antybiotyków o szerokim spektrum działania, jak  np. amoksycyliną lub tetracykliną. Mniejsze znaczenie miały antybiotyki o wąskim zakresie działania, do których można zaliczyć azytromycynę. Dzieci, które przed ukończeniem drugiego roku życia były narażone na działanie antybiotyków przynajmniej czterokrotnie, są o 11% bardziej narażone na otyłość niż dzieci, u których nie stosowano w tym czasie żadnych antybiotyków. Badacze podkreślają jednak, że chociaż przeprowadzone badania wykazały związek między stosowaniem antybiotyków i podatnością na otyłość to na tym etapie nie można jednoznacznie stwierdzić, że antybiotyki są przyczyną otyłości wśród dzieci. Naukowcy zaznaczają również, że istnieje wiele innych czynników, które w znacznie większym stopniu mogą wpływać na ryzyko wystąpienia otyłości, jak np. predyspozycje genetyczne, brak aktywności fizycznej oraz niewłaściwa dieta.

Podsumowanie

Niemowlęctwo to okres zwiększonej podatności na wiele różnych czynników, które mogą wpływać negatywnie na stan zdrowia dziecka. Najnowsze badania, które wykazują związki między stosowaniem antybiotyków u niemowląt i zwiększonym ryzykiem wystąpienia otyłości są kolejnym argumentem za ograniczeniem powszechnego stosowania terapii antybiotykowych, szczególnie wśród małych dzieci. Pediatrzy powinni przepisywać antybiotyki tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne do skutecznego leczenia. Ważny jest również wybór konkretnego antybiotyku, którego zakres działania powinien być możliwie najwęższy i ściśle dopasowany do choroby dziecka. Stanisław Skorcz źródło: ScienceNews.pl

Przypisy