Parlament Europejski za poprawą działań dotyczących promocji żywności

Edukacja żywieniowa
Na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski przyjął w dniu 15 kwietnia 2014 r. rezolucję ustawodawczą Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Projekt rozporządzenia przedstawiony przez Komisję Europejską ma na celu zwiększenie konkurencyjności rolnictwa europejskiego i poprawę równowagi konkurencyjnej zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w państwach trzecich. W szczególności działania informacyjne i promocyjne powinny mieć na celu podniesienie wiedzy konsumentów o zaletach unijnych produktów rolnych i metod produkcji oraz podniesienie wiedzy o unijnych systemach jakości i ich lepszą rozpoznawalność. Ponadto działania te powinny zwiększyć konkurencyjność, spożycie i widoczność unijnych produktów rolnych zarówno w Unii, jak i poza nią, a także udział tych produktów w rynku, przy zwróceniu szczególnej uwagi na rynki w państwach trzecich o najwyższym potencjale wzrostu.

POLECAMY

Unowocześniony system promocji produktów rolnych ma być otwarty dla nowego rodzaju beneficjentów; obok m.in. organizacji producentów, będą mogły po spełnieniu określonych przesłanek z niego korzystać organizacje pozarządowe sektora rolno-spożywczego. Ułatwione ma być wdrażanie wielonarodowych programów promocyjnych. Działania informacyjne i promocyjne nie będą ukierunkowane na konkretny znak towarowy. Niemniej jednak znaki towarowe produktów będą mogły być widoczne podczas prezentacji i degustacji produktów oraz na materiałach promocyjnych, pod warunkiem że przestrzegana będzie zasada niedyskryminacji, a ogólny charakter środków, które nie mogą być ukierunkowane na konkretną markę, pozostanie niezmieniony.

Centrum Prawa Żywnościowego

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI