Ostatnie badania wykazują, że glifosat powoduje nietolerancję na gluten

Edukacja żywieniowa
Częstość występowania nietolerancji glutenu, i wielu innych problemów zdrowotnych, związanych ze spożywaniem pszenicy i glutenu jest na świecie powszechna i wciąż wzrasta, osiągając niemal stan epidemii. Ale podczas, gdy tradycyjnie obwinia się za ten stan pszenicę, a dokładniej gluten, nowe dowody wskazują na glifosat, aktywny składnik w grupie herbicydów, jako prawdopodobną przyczynę lub czynnik przyczyniający się do tego szybko rosnącego kryzysu zdrowotnego. W ostatnich czasach gluten został oskarżany o coraz więcej przewlekłych chorób. Doszło do momentu, w którym gluten staje się często pierwszym podejrzanym, a jego usunięcie z diety pomaga rozwikłać wiele problemów zdrowotnych. Ale pytanie brzmi: Dlaczego po tysiącach lat jedzenia pszenicy, ludzie nagle  nie tolerują jej? Co powoduje te wszystkie choroby i problemy zdrowotne, które kiedyś występowały rzadko lub wcale nie istniały? Czy współcześnie pszenica różni się od tej, którą spożywano dawniej? Być może. A może to glifosat? Czym jest glifosat i jaki ma wpływ na moje zdrowie? Glifosat jest aktywnym składnikiem herbicydów. Używany jest na całym świecie przy uprawach, zbiorach oraz zwalczaniu chwastów. Miliony litrów glifosatu są wykorzystywane do upraw na całym świecie każdego roku, a stosowanie herbicydów wciąż dramatycznie rośnie, w związku z ich zastosowaniem przy uprawach żywności genetycznie zmodyfikowanej. Od momentu jego powstania, badany był wpływ glifosatu na zdrowie ludzi. Wyniki wielu spośród takich badań wskazują na poważne konsekwencje glifosatu dla zdrowia ludzkiego, takie jak raki zaburzenia hormonalne, wynikające z narażenia na jego działanie lub spożycie. Jednak nowsze badania pokazują, że glifosat także niszczy i uszkadza układ pokarmowy, powodując chorobę trzewną, nietolerancję glutenu oraz IBS. Niektóre z tych badań wykazały, że nie tylko nasze dostawy żywności, ale również rezerwy wody pitnej, są często zanieczyszczone glifosatem. Wykazano, że glifosat powoduje uszkodzenie komórek wątroby, rozkładanie się węzłów w ścianie jelit, co prowadzi do zespołu nieszczelnego jelita, zabija on enzymy i zakłóca florę jelitową, prowadząc do chorób układu pokarmowego, a w ten sposób wywierając szkodliwy wpływ na resztę organizmu. Dla osób dotkniętych nietolerancją glutenu, usuwanie go z diety jest często oczywistą odpowiedzią na niepokojące obawy. Jednak nie powoduje to całkowitego wyeliminowania zagrożenia. Wyniki badań nad szkodliwością glifosatu stanowią dobry powód do zwiekszenia spożywania żywności ekologicznej, a unikania żywności GMO i usuwania z naszej diety produktów, które prawdopodobnie zostały spryskane glifosatem. Ewa Panasiuk źródło: ScienceNews.pl

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI