Olej z kolendry nowym składnikiem żywności

Edukacja żywieniowa
19 marca 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą zezwalającą na wprowadzenie do obrotu nowego składnika żywności - oleju z kolendry.

Procedura zezwalająca na wprowadzenie do obrotu w Unii Europejskiej nowych składników żywności została określona w rozporządzeniu (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności.

Wniosek o wprowadzenie do obrotu oleju z kolendry jako nowego składnika żywności został złożony przez Nestec Ltd. w 2011 r. do właściwych organów Irlandii. W sprawozdaniu dotyczącym wniosku organ stwierdził, że nie widzi problemów w zakresie bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem suplementów diety zawierających olej z kolendry w proponowanych dawkach 600 mg/dzień, i w związku z tym uważa, że ten nowy składnik żywności spełnia kryteria nowej żywności określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Do wniosku pozytywnie odniósł się również Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który stwierdził w opinii naukowej, że olej z kolendry jako nowy składnik żywności jest bezpieczny w proponowanych warunkach stosowania i przy zachowaniu proponowanych poziomów zastosowania.

POLECAMY

Zgodnie ze specyfikacją nowego składnika żywności zamieszczoną w decyzji wykonawczej „Olej z kolendry to olej zawierający glicerydy kwasów tłuszczowych wytwarzany z nasion kolendry Coriandrum sativum L.” Specyfikacja określa skład kwasów tłuszczowych, jak również dane dotyczące identyfikacji oraz czystości.

Olej z kolendry zgodnie z powyższą specyfikacją może być wprowadzany do obrotu w Unii Europejskiej jako nowy składnik żywności przeznaczony do stosowania w suplementach żywnościowych w dawce maksymalnej wynoszącej 600 mg dziennie. Nazwa nowego składnika żywności będzie figurować na etykiecie zawierających go produktów jako „olej z kolendry”.

Centrum Prawa Żywnościowego

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI