Nasycone kwasy tłuszczowe bezpośrednio uszkadzają serce

Edukacja żywieniowa

Oliwa z oliwek jest powszechnie uważana za znacznie zdrowszą alternatywę tłuszczów zwierzęcych. Olej pochodzenia roślinnego (jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy albo olej warzywny) w dużym stopniu składa się z nienasyconych kwasów tłuszczowych, podczas gdy tłuszcze zwierzęce – nasyconych. Po standardowym posiłku, węglowodany są pierwszym źródłem energii.

POLECAMY

Z drugiej strony, w bardziej wymagających warunkach, wolne kwasy tłuszczowe stają się głównym producentem energii. Wiadomo, że dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe jest szkodliwa dla serca, jednak jej wpływ na mięsień sercowy został bliżej zbadany dopiero niedawno.

Co ciekawe, podczas gdy nasycone kwasy tłuszczowe są toksyczne dla komórek ciała, nienasycone kwasy tłuszczowe nie tylko są nieszkodliwe, ale zapewniają ochronę przed szkodliwymi właściwościami kwasów nasyconych. W szeregu badań wykazano, że nasycone kwasy tłuszczowe mogą powodować śmierć komórki, poprzez indukcję stresu siateczki śródplazmatycznej (ER stress), proces komórkowy prowadzący do rozwoju wielu chorób. W nowym artykule: Saturated fatty acids induce endoplasmic reticulum stress in primary cardiomyocytes, opublikowanym w Endoplasmic Reticulum Stress in Diseases przez De Gruyter Open, wykazano uderzającą różnicę w nagromadzeniu nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych w komórkach mięśnia sercowego, oraz że nagromadzenie nasyconych kwasów tłuszczowych może nieść za sobą ER stress i w konsekwencji śmierć komórki. Z drugiej strony zaś nienasycone kwasy tłuszczowe chronią komórki przed tym procesem.

Grupa naukowców w Montreal Heart Institute w Kanadzie, prowadzona przez dr Nicolasa Bousette, obliczyła wpływ palmitynianu i oleinianu na wchłanianie kwasów tłuszczowych przez komórki, syntezę trójgliceroli, międzykomórkową dystrybucję lipidów, ER stress oraz obumieranie kardiomiocytów (komórek mięśnia sercowego). Po raz pierwszy proces ten był obserwowany w komórka pobanych bezpośrednio z serca, co skutkowało zapewnieniem nasyconym kwasom tłuszczowym głównej roli przy rozwoju chorób serca. Biorąc pod uwagę istotną rolę metabolizmu lipidów przy rozwoju cukrzycy typu 2, odkrycie to może wyznaczać prawdopodobną rolę nasyconych kwasów tłuszczowych w rozwoju chorób serca wśród cukrzyków. Wyniki badania mogą sugerować również kierunek przyszłych badań zwiększających nasze rozumienie związku między wewnątrzkardiomiocytową akumulacją lipidów a rozwojem kardiomiopatii.

źródło: ScienceNews.pl  

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI