Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia dietetyczne

Artykuł | 19 stycznia 2019 | NR 2
0 933

Wpływ mikrobioty jelitowej na przebieg cukrzycy typu 2

Od pewnego czasu wiadomo, iż mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w modulowaniu ryzyka rozwoju wielu jednostek chorobowych, takich jak choroby zapalne jelit, otyłość czy choroby sercowo-naczyniowe.

Powszechnie wiadomo, iż dieta bogata we włókno roślinne wpływa korzystnie na gospodarkę węglowodanową. Niedawno opublikowane badanie wskazuje, iż ten korzystny efekt może być osiągany dzięki bezpośredniemu wpływowi na mikrobiotę jelitową. Dieta bogata we włókno roślinne promuje wzrost prozdrowotnych bakterii wytwarzających krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), do których zalicza się kwas masłowy. Niski jego poziom wiązany jest aktualnie m.in. z cukrzycą typu 2. Autorzy opisywanego badania podzielili losowo pacjentów z cukrzycą typu 2 na dwie grupy. Grupa kontrolna (N = 16) otrzymywała standardową dietę stosowaną w zaburzeniach glikemii, natomiast dieta grupy badanej (N = 26) była zbliżona do diety osób z grupy kontrolnej. Jednoczasowo jednak została ona wzbogacona o wiele rodzajów włókien roślinnych. Wszystkie osoby otrzymywały także lek – akarobozę – mający na celu wspomaganie kontroli poziomu glukozy we krwi. Po 12 tygodniach stosowania diety bogatej w błonnik zaobserwowano wyższą liczebność bakterii produkujących SCFA, co związane było także z silniejszą redukcją stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c), niższym poziomem glukozy na czczo oraz większą utratą nadmiernej masy ciała w grupie badanej. Wnioski uzyskane z przeprowadzonego badania nie mogą być jednakże ekstrapolowane na wszystkie osoby chorujące na cukrzycę typu 2. Badacze mają w planach przeprowadzenie kolejnych analiz mających na celu identyfikację szczepów bakteryjnych najsilniej wpływających na poprawę stanu pacjentów z zaburzeniami glikemii.

Źródło: Zhao L., Zhang F., Ding X. et al. Gut bacteria selectively promoted by dietary fibers alleviate type 2 diabetes. Science, 2018; 359 (6380): 11

Protokół autoimmunologiczny – pomoc w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

U pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit prawidłowo zaprojektowana interwencja żywieniowa stanowi jeden z podstawowych elementów wpływających korzystnie na kondycję osób borykających się z tym problemem. Obecnie dużą popularnością cieszy się dieta nazwana protokołem autoimmunologicznym. Przez część środowiska dietetycznego uznawana jest ona za jeden z elementów wspomagających wprowadzanie chorób autoimmunologicznych w stan remisji. Celem opublikowanego w listopadzie 2017 r. badania było określenie skuteczności protokołu autoimmunologicznego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Pacjenci przeszli sześciotygodniową eliminację określonych produktów żywnościowych, a następnie pięciotygodniową fazę podtrzymującą. Wskaźniki kliniczne, stężenie biomarkerów (m.in. poziomu kalprotektyny w kale) oceniano przed rozpoczęciem interwencji oraz w szóstym i 11. tygodniu jej prowadzenia. Badanie endoskopowe wykonane zostało po upływie sześciu tygodni od zakończenia diety. Wykazano, iż wdrożona dieta wpłynęła na poprawę stanu pacjentów zarówno z wrzodziejąc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy