Medyczna kwalifikacja do uprawiania sportu i badania okresowe sportowców

Edukacja żywieniowa
Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym powinien wykonywać okresowe i kontrolne badania lekarskie. Badania przeprowadza lekarz specjalista medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat z medycyny sportowej. Badania lekarskie wykonuje się, żeby:
  1. Wykluczyć lub wykryć problem zdrowotny, który może być przeciwwskazaniem do bezpiecznego uczestniczenia w treningu sportowym i współzawodnictwie lub może ograniczać efektywne   uczestniczenie. Wiele groźnych lub istotnych z punktu widzenia wysiłku fizycznego problemów medycznych nie ma wyraźnych objawów i mogą być wykryte tylko w trakcie kompleksowej oceny medycznej.
  2. Monitorować już rozpoznane problemy zdrowotne, które leczone nieprawidłowo mogą stwarzać duże ryzyko zdrowotne, ograniczać dyspozycję sportową, a także, aby ocenić ryzyko urazu i zachorowania oraz ewentualne włączyć działania profilaktyczne.
  3. Wykryć problemy, które z punktu widzenia zdrowotnego nie są groźne, ale mogą wpływać na sprawność organizmu sportowca, tworząc bariery w aktywności sportowej.
Według polskich regulacji zawodnicy podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Badania okresowe wykonuje się co 6 miesięcy. W przypadku powrotu zawodnika do aktywności sportowej po okresie choroby lub po urazie wykonuje się badania kontrolne.Najważniejszą częścią oceny lekarskiej jest wywiad (badanie podmiotowe), czyli bardzo skrupulatne zebranie od pacjenta informacji dotyczących jego stanu zdrowia, ale także zdrowia jego najbliższych krewnych. Prawidłowo zebrany wywiad daje podstawę do rzetelnej oceny lekarskiej. Może sugerować konieczność  wykonania dodatkowych badań.Po zebraniu wywiadu lekarz wykonuje badanie lekarskie (badanie przedmiotowe). Szczególną uwagę zwraca na ocenę serca i układu oddechowego oraz ocenę narządu ruchu – mięśni, stawów i kości.
Oprócz wywiadu i badania lekarskiego   wykonuje się badania dodatkowe. Najważniejszym badaniem dodatkowym jest   badanie elektrokardiograficzne – EKG. Zapis EKG sportowców jest często   odmienny od zapisu EKG osoby nietrenującej. Jednak doświadczony lekarz   odróżni fizjologiczne, zmiany adaptacyjne, związane z regularnym treningiem,   które u nietrenującej osoby mogą sugerować problem zdrowotny, od zmian   patologicznych, których nie można wiązać z treningiem sportowym.
 

Autor lekcji

POLECAMY

Dr n. Med. Hubert Krysztofiak Centralny Ośrodek Medycyny Sportu

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI